Concurs pentru angajarea unui consultant pe comunicare, poziție cu program redus de muncăConcurs pentru angajarea unui consultant pe comunicare, poziție cu program redus de muncă

Pentru buna desfășurare și mediatizare a procesului de implementare a proiectului, Fundația Est-Europeană intenționează să angajeze un consultant care va asigura vizibilitatea activităților proiectului și va comunica despre rezultatele lui.

Durata contractului: 23 luni

Context

În perioada 2022-2025, Fundația Est-Europeană (FEE) implementează proiectul „Cetățeni activi, Comunități prospere-Faza II”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Proiectul urmărește să îmbunătățească mijloacele de trai și coeziunea socială a populației moldovenești, inclusiv a celor mai vulnerabili bărbați și femei, prin politici mai incluzive. „Cetățeni activi, Comunități prospere-Faza II” se axează pe elaborarea și implementarea politicilor incluzive la nivel național și local prin abilitarea și implicarea OSC-urilor și a rețelelor acestora. Eforturile de pledoarie și de supraveghere sunt concentrate pe domenii de politici care sunt esențiale pentru coeziunea socială, cum ar fi ocuparea forței de muncă, protecția socială, apă și canalizare, educație, infrastructură și sănătate, altele.

În cadrul proiectului, Fundația Est-Europeană susține (i) 4 Platforme care reprezintă comunitatea Roma, Persoanele în Etate, Persoanele cu Dizabilități și Tinerii din Republica Moldova; (ii) 6 Consilii Raionale de Participare (în Cahul, Soroca, Căușeni, Florești, Ștefan Vodă și Cimișlia); precum și (iii) 10 organizații locale ale societății civile. Activitatea acestora prevede cartografierea politicilor și inițiativelor legislative naționale și locale, creșterea gradului de transparență și incluziune a procesului decizional, precum și dezvoltarea unui dialog constructiv între decidenți și societatea civilă.

În procesul implementării proiectului multiple rezultate sunt atinse de beneficiari la nivel național și local. Mediatizarea lor reprezintă un scop distinct în implementarea cu succes a activităților prevăzute în proiect.

Obiectiv

Astfel, pentru buna desfășurare și mediatizare a procesului de implementare a proiectului, Fundația Est-Europeană intenționează să angajeze un consultant care va asigura vizibilitatea activităților proiectului și va comunica despre rezultatele lui. Tipurile exemplificative de activități sunt: publicarea informațiilor despre evenimentele desfășurate; formularea știrilor despre beneficiari, acțiunile de pledoarie, promovarea pe rețelele de socializare și media națională și locală a eforturilor de pledoarie (advocacy); susținerea eforturilor de comunicare ale partenerilor și beneficiarilor și a.

Responsabilitățile consultantului

Pentru realizarea obiectivului, contractantul va avea următoarele sarcini: 

 • Asigurarea vizibilității săptămânale a proiectului, echipei, evenimentelor organizate ;
 • Postarea informațiilor despre activitățile curente alte proiectului;
 • Elaborarea și postarea materialelor informative despre activitățile organizate de echipa proiectului pentru parteneri (instruiri, lansări de inițiative, evenimente de semnare a granturilor, provocări curente, altele);
 • Promovarea prin republicarea (cross-posting) a materialelor informative ale partenerilor și beneficiarilor proiectului;
 • Însoțirea coordonatorului de proiect în vizite către beneficiari pentru colectarea materialului informațional;
 • Conlucrarea și coordonarea intervențiilor cu compania contractată de proiect pentru elaborarea produselor media;
 • Alte sarcini necesare pentru creșterea vizibilității proiectului.

Aspecte organizaționale

Consultantul va lucra sub supravegherea directă a Coordonatorului de proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului FEE și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. De asemenea, consultantul va conlucra cu compania, care asigură vizibilitatea proiectului și elaborează produse media, pentru coordonarea mesajelor de informare și promovare. Structura și conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele FEE și ale proiectului. Toate materialele vor fi aprobate de FEE, înainte de a fi făcute publice. La finele fiecărei luni, consultantul va prezenta pentru aprobare, coordonatorului de proiect, raportul pe activitate cu indicarea numărului de ore de consultanță pentru fiecare activitate.

Cerințe față de oferta financiară

Candidatul va elabora o ofertă financiară în lei moldovenești cu indicarea onorariului brut per oră (inclusiv impozitul pe venit și asigurarea medicală). Perioada prestării serviciilor este aprilie 2023 – aprilie 2025 şi va presupune implicare săptămânală. Numărul mediu estimat de ore pe săptămână este de 10. Numărul total estimat de ore de consultanță lucrate pe întreg contract nu poate depăși 1,120 ore.

Cerințe specifice față de candidați

 • Cel puțin doi ani de experiență în domeniul comunicării, inclusiv în elaborarea materialelor de comunicare, campaniilor, etc.;
 • Experiență de lucru cu mass-media națională și locală, inclusiv online;
 • Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;
 • Experiența pozitivă de lucru cu organizații internaționale este un avantaj.

În cazul persoanelor cu cunoștințe şi abilităţi analogice, prioritate vor avea candidaţii din grupurile sub-reprezentate (femei, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă, minorităţi etnice). Aceasta este o măsură specială temporară.

Termenii de Referință pot fi accesați aici:

Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru angajarea unui consultant pe comunicare, poziție cu program redus de muncă - FUNDAȚIA EST-EUROPEANĂ (eef.md)

Procedura de aplicare și de selectare

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină: (1) CV-ul persoanei (2) o scrisoare de motivație care să includă experiență candidatului/candidatei în realizarea sarcinilor similare; (3) exemplu de materiale, care ar demonstra abilitățile de comunicare/asigurarea vizibilității; (4) oferta financiară.

Depunerea dosarului

Dosarul va fi trimis până la data de 30 martie 2023 la adresa electronică: concurs@eef.md cu mențiunea „Consultant comunicare_proiect SDC” în linia de subiect. Candidații preselectați vor susține un interviu și o probă scrisă la sediul Fundației, în mun. Chișinău.

Doar persoanele preselectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. 

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică  irina.sandu@eef.md. Pentru mai multe informații despre activitățile Fundației Est-Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md

Articol adaugat de: Natalia Barbu