CNPAC anunță tender pentru servicii de traducere scrisă și interpretare, consecutivă și simultană din / în limbile română-englezăCNPAC anunță tender pentru servicii de traducere scrisă și interpretare, consecutivă și simultană  din / în limbile română-engleză

Prezentare generală

Asociația Obștească Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (AO CNPAC) este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 26 ianuarie 1998).

Scopul

Scopul acestui tender este de a identifica, iar ulterior de a încheia contract cadru pentru perioada 2023-2024 privind prestarea serviciilor de interpretare din/în limbile română-engleză și rusă-engleză (traducere simultană , traducereconsecutivă și traducere scrisă).

Specificul materialelor care vor fi înaintate spre traducere: rapoarte și studii tematice, rapoarte de monitorizare, articole tematice, comunicate de presă, apeluri, etc. etc.

Cerințe față de ofertanți:

· Cunoașterea la nivel avansat a limbilor engleză , română, rusă (ortografie, stilistică, morfologie).

· Cunoașterea terminologiei în domeniile: drepturile copilului, justiție, protecție socială, educație etc;

· Experiență relevantă de lucru;

· Disponibilitatea de a presta servicii de traducere în termeni restrânși de timp.

Ofertanți eligibili:

În calitate de ofertanți pot aplica persoane fizice și juridice din Republica Moldova.

Oferta va include:

· Pentru persoane fizice – CV actualizat cu indicarea experienței și expertizei relevante;

· Pentru persoane juridice – Certificat de Înregistrare sau Licență și Profilul companiei;

· Două referințe (persoane fizice sau juridice) care pot confirma expertiza și care au beneficiat de serviciile ofertantului;

· Referințe la lucrări executate (link-uri ale evenimentelor și publicații redactate);

· Oferta financiară în MDL. Oferta urmează a fi expediată la adresa de e-mail: office@cnpac.md cu mențiunea „Ofertă de prețuri pentru servicii de traducere orală și scrisă în/din limba engleză”.

Data limită de depunere a ofertelor este 10.03.2023, ora locală 18:00.

Aplicațiile vor fi depuse: – prin email, pe adresa office@cnpac.md

Telefon de contact (+373) 22 758 806;

Aplicațiile recepționate după termenul indicat nu vor fi luate în considerare.

Procesul de recrutare:

La interviu vor fi invitate doar persoanele selectate în baza dosarelor.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs. sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.