Anunț de participare privind achiziționarea pubelelor destinate colectării deșeurilor nepericuloase menajereArticol adaugat de: Primaria Copaceni

Primăria comunei Copăceni anunță achiziționarea pubelelor destinate colectării deșeurilor nepericuloase menajere, prin procedura de achiziție: calitate/preț.

Procedura dată este desfășurată în cadrul Proiectului de implicare civică în guvernarea locală “MĂ IMPLIC”, implementat de către Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

  • nu pot participa la procedurile de achiziții publice operatorii economici care se regăsesc în lista de interdicție a operatorilor economici (bunurile produse în Bielorusia și Rusia nu sunt elegibile).

Pentru informații suplimentare vă adresați:

Adresa: s. Copăceni, r. Sîngerei;

Tel/Fax/email: 067491080/ 026230325/ primariacopaceni@gmail.com

telegram