Re-announcement - Tender no 83423179 Design Services for renovation / reconstruction of a Day Care Centre in a part of the existing building in Ungheni Town, Ungheni districtThe German Development Cooperation through GIZ is looking for a design company specialised in developing design documentation in civil constructions area for the “Supporting Moldovan communities in hosting Ukrainian refugees” project. 

The assignment will be conducted in accordance with the Terms of Reference (ToR).

For the Terms of Reference and eventual questions, please address a message to the e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicating the tender number in the message title, not later than November 28 , 2022 time 15:00.

The tender is open to resident companies in the Republic of Moldova, established and operating in accordance with the legislation of the Republic of Moldova.

The Application must be prepared in Romanian language and must be submitted in two parts, consisting of:

 • Technical offer (in a separate sealed envelope), based on ToR recommendations, including:
  • Cover Letter.
  • Copy of the company registration certificate in the Republic of Moldova, any available license, permit, professional qualification certificate available.
  • No-debt certificate issued by the Moldovan Tax Inspection or copy of the latest financial report.
 • Financial offer (in a separate sealed envelope) corresponding to the activities proposed for implementation and requirements established in the ToR, as well as a total budget expressed in MDL, VAT 0%; company bank data, including bank name and IBAN for MDL

The evaluation will be performed based on the ratio 70% for the technical offer and 30% for the financial offer. 

All personal data are for the internal use of GIZ and confidentiality guaranteed. 

Applications shall be delivered in sealed envelopes (physical form), showing the tender number (83423179) and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, NBC building; 9th floor, Chisinau) not later than November 30; time 15:00. 

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete, non-compliant to the TOR applications will not be considered. Financial offers containing other currency than Moldovan Lei, will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Re-publicare - Tender no 83423179

 

Subiect: servicii de proiectare pentru renovarea/reconstrucția unui Centru de zi într-o parte a clădirii existente în orașul Ungheni, r. Ungheni

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) caută o companie de proiectare specializată în elaborarea documentației de proiectare în domeniul construcțiilor civile în cadrul proiectului său „Support comunităților moldovenești în găzduirea refugiaților ucraineni”.

Sarcina se va executa în conformitate cu Termenii de Referință (TdR).

Pentru a solicita Termenii de Referință și eventuale clarificări, ne puteți contacta la adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de până la data de Noiembrie 28, 2022.

Tenderul este deschis companiilor rezidente în Republica Moldova, stabilite în Republica Moldova și care funcționează în conformitate cu legislația în vigoare.

Documentația de participare poate fi întocmită în limba română și trebuie depusă în două părți, compuse din:

 • Oferta tehnică (într-un plic sigilat separat), bazată pe recomandările TdR, inclusiv:
  • Copie a certificatului de înregistrare a companiei, orice licență disponibilă, permis, certificat de calificare profesională disponibil.
  • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.
 • Oferta financiară (în plic separat sigilat) corespunzătoare activităților propuse pentru implementare și cerințelor stabilite în TdR, precum și un buget total exprimat în MDL cu TVA 0%; datele bancare ale companiei, inclusiv numele băncii și IBAN pentru MDL.

Evaluarea se va efectua pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnica si 30% pentru oferta financiară. 

Toate datele personale sunt pentru uz intern al GIZ și confidențialitatea este garantată. 

Documentația de participare se prezintă într-un plic sigilat (formă fizică), cu numărul de tender (83423179) si subiectul acestuia, la adresa Biroului GIZ Chișinău (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de Noiembrie 30, 2022, orele 15:00. 

Vă rugăm să rețineți că cererile primite după termenul limită, precum și cele incomplete, neconforme cu TdR nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât lei moldovenesc nu vor fi luate în considerare. GIZ își rezervă libertatea de a republica sau de a anula acest tender.


telegram