Lucrărilor de construcție a rețelelor de distribuție a apei în s. Ciuciuleni, r. HînceștiConcurs prin cererea ofertei de preț privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de distribuție a apei în s. Ciuciuleni, r. Hîncești.

Primăria satului Ciuciuleni raionul Hîncești, de comun cu Echipa de Inițiativă Comunitară Ciuciuleni, anunță concurs prin cererea ofertei de preț privind contractarea lucrărilor de  construcție a rețelelor de distribuție a apei în s. Ciuciuleni, r. Hîncești, parte componentă a lucrărilor de extindere a sistemului de aprovizionare cu apă pentru s.Ciuciuleni.

Conform acordului semnat cu Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală pe 26 ianuarie 2021, am primit servicii de consultanță și consolidare a capacităților, iar finanțarea care urmează (maximum 65.000 CHF) va contribui la crearea Serviciului de gospodărie comunală privind aprovizionare cu apă potabilă în s.Ciuciuleni, precum și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și prestarea unor servicii de calitate, transparente și accesibile tuturor cetățenilor.

Conform acordului de grant nr. 27 din 06.07.2022, Primăria satului Ciuciuleni, r-nul Hîncești, identificată fiscal prin IDNO 1007601005970 reprezentată legal de primar, Dl. Gheorghe GRIGORAȘ inițiază din data de 05.09.2022, orele 14.00, procedura de cerere a ofertelor de piață  privind contractarea lucrărilor de  construcție a rețelelor de distribuție a apei în s. Ciuciuleni, r. Hîncești.

Planificarea vizitei Agenților Economici pentru documentarea obiectului destinat construcției 15.09.2022, ora 10:00

Data limită a recepționării ofertelor este 19.09.2022, ora 09:30.

Deschiderea ofertelor 19.09.2022, ora 10:00

Invităm operatorii economici interesați și specialiști în domeniu să participe la procedura de achiziție privind îndeplinirea lucrărilor specificate în documentul anexat pe link-ul  https://drive.google.com/drive/folders/1iJy9P7-uP73tVk731mDNKP24PsKVR5mu?usp=sharing

Telefon de contact: 026933236; 060014076

email: apl.ciuciuleni@yahoo.com

Articol adaugat de: Gheorghe Grigoras

telegram