Licitație deschisă pentru achiziționarea lucrărilor de reparație pentru Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități și TSA

 LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIŢIA LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A SPAȚIULUI CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ȘI TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTISMULUI DIN MUN. CHIȘINĂU

Asociația obștească SOS Autism anunță Licitație Deschisă pentru achiziția lucrărilor de reparație a spațiului Centrului de zi pentru persoanele cu dizabilități și tulburări din spectrul autismului din mun. Chișinău. Achiziția este realizată în cadrul proiectului “Șanse egale la serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilități și TSA», finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova în cadrul proiectului

Caietul de sarcini şi condiţiile de participare la licitaţie pot fi găsite pe pagina autismmap.md și Civic.md

Termenul limită de prezentare a dosarului: 29 iunie 2022, ora 23:59:59

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:

Persoana de contact: Viorica Vornicescu, Director de proiect

Departamentul Proiecte

Asociația Obștească SOS Autism

Str. Grenoble, 191, bl. G, MD-2001, Chişinău, Moldova

TEL: 079665632

E-mail: sosautism.rm@gmail.com

SCRISOARE DE INVITAȚIE

LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIŢIA  LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A SPAȚIULUI CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ȘI TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTISMULUI DIN MUN. CHIȘINĂU

Cerere de oferte:                                                         01

Data publicării anunțului:                                   16 iunie 2022; 09:00

Termenul limită de prezentare a dosarului:        29 iunie 2022; 23:59:59

Procedura de achiziție:                                                     Licitație Deschisă

                                                                                         Selecție în baza costului

Tipul contractului:                                                             Contract de executare a lucrărilor

CONTEXT

În cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană (UE), co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova (Fundația) în parteneriat cu Instituția Privată Keystone Moldova, Institutum Virtutis Civilis (IVC), Contract de grant nr.G15146 din 26.10.2022, este preconizată achiziția lucrărilor de reparație cosmetică a spațiului Centrului de zi pentru persoanele cu dizabilități și tulburări din spectrul autismului, situat pe adresa str. Tutulescu, 8 mun. Chișinău.

În acest sens, solicităm oferte pentru efectuarea lucrărilor de reparație a încăperii cu suprafața de 131 m pătrați, situată la parterul blocului nr.8, str. Titulescu, m. Chișinău.

Nr. d/o

Cod CPV        

Denumirea bunurilor/ serviciilor

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

1

45453000-7

Lucrări de reparație  a spațiului destinat Centrului de zi pentru persoanele cu dizabilități și TSA

deviza

1

Conform caietului de sarcini

Valoarea estimativă totală 187700,00 MDL (una sută optzeci și șapte mii șapte sute, 00 lei) TVA 0%

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul de aplicare va cuprinde documentele în conformitate cu Instrucțiunea pentru ofertanți și Caietul de sarcini.

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: sosautism.rm@gmail.com cu mențiunea ”lucrări de reparații”. De asemenea, sunt acceptate și dosarele în plic (pe suport de hârtie), prin scrisoare recomandată cu aviz, la adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 191, bloc G.

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de către AO „SOS Autism” sub forma unui e-mail de confirmare. Asociația este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

DOCUMENTAȚIA PENRTU CONCURS

Toată documentația necesară pentru concurs o puteți descărca de aici.

Instrucțiuni pentru ofertanți:  https://docs.google.com/document/d/15HBiVNpLr-f3DqsXOGO5M-4AgmSQn7Od/edit#heading=h.gjdgxs

Caietul de sarcini:  https://docs.google.com/document/d/1crL_2UkwzL6HPX7zjoZ_8FSh9B6LhZ-F/edit#heading=h.gjdgxs

Declarația de propria răspundere:  https://docs.google.com/document/d/1JejO2e3Vjx6Xa8oPtfo6A1iYLdQ0XzeX/edit

De asemenea, documentele pot fi solicitate la adresa de e-mail: sosautism.rm@gmail.com, cu mențiunea  „solicitare documente tender reparații”.

DATE DE CONTACT

Pentru întrebări referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să o contactați pe Viorica Vornicescu, director de proiect, e-mail: sosautism.rm@gmail.com.

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 20 iunie 2022, orele 18:00.

Articol adaugat de: Viorica Vornicesku