Anunț de participare la licitația publică deschisă privind extinderea sistemului de iluminat public din s. Selemet, r. Cimislia

În cadrul Proiectului de implicare civică în guvernare locală –MĂ IMPLIC- finațat de Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare și implementat de către Fundația SKAT Consulting, Primăria satului Selemet de comun cu Echipa de Inițiativă Locală, lansează, începînd cu data de 01.06.2022, ora 1300, procedura de licitație publică deschisă privind lucrările de  Extinderea sistemului de iluminat public din s. Selemet, r. Cimislia

Îndemnăm agenții economici interesați să depună oferte în cadrul procedurei de licitație publică deschisă menționate mai sus la sediul Primăriei satului Selemet, pe adresa – s. Selemet, r. Cimislia. Data limită de depunere a ofertelor este- 15.06.2022, ora 1100 .

ATENȚIE!!! Această procedură este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

Documente anexate –https://drive.google.com/file/d/16P1r7vnMXy0uG-iXQKK4NLxO1Lzjh-5z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SlZ-UIA9-YdBZbVc6dXccoS8MjlZyUeL/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1T2CdaK0nEvhp2vQZZOFnN56FARf6Zvmn/edit?usp=sharing&ouid=101931618292343480951&rtpof=true&sd=true

Pentru mai multe detalii contactați la numărul de telefon- 067139236 sau la dresa electronică primariaselemet@yahoo.com .

Cu respect,

Primar al satului Selemet    Tatiana Badan

Articol adaugat de: Primaria Selemet