Termen Extins: Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea produselor petroliere

Nr. Ref. 3 din 20.01.2022

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru achiziționare produse petroliere pentru desfășurarea activității pe parcursul anului 2022.
Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri la produse petroliere. Durata contractului – 1 an.
În acest sens, companiile interesate trebuie să prezinte ofertele de prețuri care vor conține următoarea informație:

Denumirea serviciului Preț, MDL, TVA 20% Preț, MDL, TVA cu drept de deducere
Benzină, după caz
Benzină 95    
Benzină 98    
Benzină cu aditivi și compuși activi    
Motorină, după caz
Motorină Euro 5    
Motorină cu aditivi și compuși activi    
Condiții de achitare
Disponibilitate de a vinde marfa  prin intermediul cardurilor petroliere Da / Nu
Reduceri sau bonusuri Da (indicați %) / Nu
Acoperire națională (Indicați obligatoriu numărul de stații și localitățile)  


Alte cerințe:

În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Oferta trebuie să includă prețul cu TVA, precum şi prețul la cota TVA cu drept de deducere (condiție obligatorie). Asociația Promo-LEX va oferi documentele confirmative pentru plata la cota TVA cu drept de deducere. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

Oferta mai trebuie să includă:

  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • Ștampila companiei.

Oferta trebuie completată în limba română şi expediată prin e-mail la adresa tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru produse petroliere”.

Data limită de depunere a ofertelor este 2 februarie 2022, ora locală 18.00.

 Criterii de selecție a ofertantului:

  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Condițiile și modalitatea de achitare;
  • Acoperire națională.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Silvia Bogonovschi, Asistentă de Program, tel. +373 61016446, silvia.bogonovschi@promolex.md.

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova și a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile.