Anunț de achiziționare a serviciilor de consultanță pentru elaborarea Ghidului privind implementarea Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

Proiectul „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova” este finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) și implementat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”

 

Numărul contractului: 81268195

Numărul de procesare a proiectului: 14.2267.4-021.00

 

Anunț de achiziționare a serviciilor de consultanță

 

Denumirea proiectului: „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”

 

Denumirea sarcinii: Expert național

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului„Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”.

 

1. Atribuțiile expertului:

 

Elaborarea Ghidului privind punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (conform caietului de sarcini).

 

2. Această misiune va necesita un consultant individual, care are:

 

Educaţie:

Diplomă universitarăcel puțin în unul din următoarele domenii:mediu, drept, administrație publică sau alte domenii relevante;

 

Experienţă:

- Cel puțin 3 ani de experiență dovedită în furnizarea de servicii de consultanță sectorului public;

- Experiență dovedită în dezvoltarea documentelor similare;

- Experiența anterioară în asistență pentru dezvoltare sau lucrări conexe pentru o organizație donatoare, instituții guvernamentale, ONG va fi un atu;

- Cunoașterea politicilor și a legislației UE și a aspectelor economice și financiare ale aproximării UE va fi un avantaj;

- Cunoașterea politicilor din sectorul deșeurilor la nivel național și la nivelul UE va fi un avantaj.

- Abilități analitice și de redactare.

- Abilitatea de a analiza, planifica, comunica eficient cu părțile interesate și de a prezenta idei în mod clar și eficient.

- Abilități excelente de comunicare.

- Cunoștință de limbă română.

 

3. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

 

- până la ora: [16:00]

- până la data de: [20.01.2022]

 

4. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: anatolie.risina@uipm.gov.md, ghenadie.sirbu@uipm.gov.md, veronica.ursu@uipm.gov.md.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

Caietul de sarcini și condițiile de participare pot fi descărcate de pe următorul link:

https://mediu.gov.md/ro/content/%E2%80%9Eanun%C8%9B-extins-de-participare-%C3%AEn-cadrul-concursului-lansat-de-c%C4%83tre-i-p-%E2%80%9Eunitatea-de-1

 

Articol adaugat de: Ecaterina Grigorean