Tender no. 91157753 for the procurement of Energy Management Information Systems equipment

The German Development Cooperation through GIZ is announcing a tender for the procurement of equipment for the Energy Management Information Systems (EMIS) In eight schools within its project “Modernisation of Local Public Services”.

The equipment will include smart electricity meters, smart water meters, smart thermal energy meters and other types of equipment, as well as related software.

The provider shall ensure delivery of equipment, its installation and commissioning at all eight locations: Balti, Flaminzeni, Holercani, Soldanesti, Straseni, Ungheni, Basarabeasca and Leova.

To request the technical specifications per each location and for clarifications regarding the tender, contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de, not later than 03.12.2021.

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL at 0% VAT and goods delivery time;
 • Certificates of origin for the goods offered;
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and responsible person;
 • Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;
 • No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91157753) on it.

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau. (MD-2001 Chisinau 73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., NBC - National Business Center, 9th floor) not later 08.12.2021, time 17:00.

________________________________________________________________________________________________________

Tender nr. 91157753  pentru achiziționarea echipamentului pentru Sistemul Informațional de Management al Energiei

 Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) anunță, în cadrul proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, un tender pentru achiziționarea echipamentului pentru Sistemul Informațional de Management al Energiei în opt școli.

Echipamentul include contoare inteligente de energie electrică, contoare inteligente de apă, contoare inteligente de energie termică, alte echipamente, precum și soft relevant.

Prestatorul va asigura livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului la opt puncte de destinație: Bălti, Flămînzeni, Holercani, Șoldănești, Strășeni, Ungheni, Basarabeasca și Leova.

Pentru a solicita specificațiile tehnice pentru fiece obiect și eventualele clarificări, vă rugăm să ne contactați adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de., până la data de 03.12.2021.

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată în MDL la cota 0% TVA, cu indicarea perioadei de livrare a bunurilor;
 • Certificatele de origine a bunurilor oferite;
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91157753) pe plic.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chisinau (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de 08.12.2021, orele 17:00.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă