CRJM anunță concurs de selectare a unei companii sau persoane fizice care să presteze servicii de traducere scrisăCentrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. 

 

Scopul concursului: 

CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea traducătorilor/toarelor, persoane fizice și juridice, care vor presta, în perioada noiembrie 2021 – noiembrie 2023, servicii de traducere scrisă a textelor cu specific juridic pentru următoarele perechi limbi:

 1. română – engleză;
 2. română – rusă;
 3. engleză – română;

Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada noiembrie 2021 – noiembrie 2023.

 

Volumul anual estimativ al traducerilor este de aproximativ de:

 1. 800 de pagini pe an pentru traducerile din română în engleză;
 2. 300 de pagini pe an pentru traducerile din română în rusă;
 3. 200 de pagini pe an pentru traducerile din engleză în română.

Calculul pentru o pagină se face pentru 1800 de caractere fără spații.

 • Criteriile de selecție:

- Experiența în traduceri (studii superioare de specialitate și  experiența în traducerea scrisă a textelor cu specific juridic constituie un avantaj);

- Calitatea traducerilor propuse de CRJM în cadrul prezentului concurs (la a doua etapă a concursului, doar pentru ofertanții preselectați);

- Termenul de executare a traducerii;

- Reputația profesională (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);

- Oferta financiară (prețul oferit trebuie sa fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate).

 

Oferta trebuie să fie datată și semnată  de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la applications@crjm.org până pe 26 octombrie 2021.

 

Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor date:

 1. Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web) sau Nume, Prenume și datele de contact ale persoanei fizice;
 2. Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de efectuarea traducerii și anexând CV-ul acesteia) și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică, care să confirme experiența de traducere a textelor cu specific juridic;
 3. Exemple relevante de lucrări traduse anterior, în particular traduceri cu specific juridic (traducerile pot fi expediate electronic sau indicând link-ul unde pot fi accesate);
 4. Oferta financiară în lei moldovenești, care să indice prețul NET per pagină (1800 de caractere fără spații) pentru persoane fizice și prețul inclusiv TVA pentru persoanele juridice. Oferta financiară trebuie să includă și tariful pentru prestarea serviciilor în regim de urgență.

De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.

Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;

 1. Termenul de realizare a traducerii (pagini per zi);
 2. Referințele de la alți beneficiari ai lucrărilor traduse. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt;
 3. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Persoana fizică/juridică poate participa la concurs pentru una sau mai multe perechi de limbi, indicate mai sus.

Doar persoanele pre-selectate, care întrunesc condițiile minime ale CRJM, vor participa la proba scrisă și vor fi evaluate în baza textelor propuse de CRJM.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 843 601, ext.102 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org , persona de contact – Alina Frimu.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie/persoană fizică în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate persoanele fizice/juridice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate. 

               


telegram