Anunț în cadrul procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect: Executarea lucrărilor de montare a sistemului de iluminat stradal pe o porțiune de cca 12 km în comuna Sipoteni raionul Călărași

Asociația Obștească „Baștina Sipoteni” invită agenții economici pentru a participa în cadrul procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect: Executarea lucrărilor de montare a sistemului de iluminat stradal pe o porțiune de cca 12 km în comuna Sipoteni raionul Călărași

 

Data publicării anunțului:

22 septembrie 2021; ora 00:00

Termenul limită de prezentare a dosarului:

04 octombrie 2021; ora 13:00

Procedura de achiziție:

Licitație publică

Selecție în baza costului

Tipul contractului:

Contract de prestări servicii

Context

AO „Baștina-Sipoteni” implementează Proiectul „Consolidarea siguranței cetățenilor comunei Sipoteni”, în cadrul Proiectului “Promovarea activității Poliției bazată pe Drepturile Omului în Republica Moldova”, finanțat de Delegația Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova.

Activitatea de bază a proiectului este instalarea unui sistem de iluminare stradală  pentru asigurarea climatului de siguranță în comunitate și încrederea populației în serviciile oferite de către Poliție și APL.

Întru realizarea acestui scop, AO „Baștina-Sipoteni”, anunță un concurs pentru selectarea unui antreprenor care va realiza lucrările de construcție a unui sistem de iluminat stradal pe sectoare de drum public din comuna Sipoteni.

  Depunerea dosarului

Dosarul de participare va cuprinde Oferta financiară.

Aceasta va fi depusă în conformitate cu cerințele și procedura prevăzută în prezenta Instrucțiune pentru ofertanți, secțiunea: Cum și unde se depune dosarul.

La pregătirea dosarului, solicitanții vor examina în detaliu caietul de sarcini. Lipsa anumitor informații esențiale pentru executarea contractului, solicitate în caietul de sarcini, pot duce la respingerea propunerii.

Toate costurile legate de pregătirea și/sau depunerea dosarului de aplicare vor fi suportate de către ofertanți, indiferent dacă propunerea lor a fost selectată sau nu. 

Ofertele, precum și toată corespondența cu ofertantul va fi în limba română.

 Date de contact

Ofertele financiare urmează să fie prezentate la sediul Asociației (str. 31 august 1989, etajul II, biroul 1) în atenția contabilului, în plic sigilat, cu indicarea numelui ofertantului, cu semnătura directorului și/sau amprenta ștampilei pe ofertă sau pe verso-ul plicului. La cererea ofertantului, Asociația va elibera o recipisă în care se va indica data și ora recepționării ofertei (anexă - model recipisă).

În cazul în care ofertantul va prezenta în timp util ofertele prin fax sau poștă electronică, ele vor fi examinate de Comisia de achiziții, însă în acest caz Asociația nu poartă răspundere pentru confidențialitatea informației.

Recepționerul/a Asociației va introduce într-un registru special ofertele primite, cu indicarea datei si orei la care a fost primită oferta, după care va transmite ofertele recepționate contabilului asociației. Contabilul prezintă ofertele la ședința Comisiei de achiziții organizată de Directorul de Proiect sau de alte persoane responsabile pentru desfășurarea licitației.

Pentru informații suplimentare tel: 068283535, Dumitru BOB – director de proiect : dumitrubob@outlook.com

 

Author: Dumitru BOB

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă