COLEGIUL "ALEXEI MATEEVICI" din Сhișinău anunţă concurs pentru procurarea echipamentului IT în cadrul proiectului GIZ “Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”COLEGIUL "ALEXEI MATEEVICI" din Chișinău lansează anunț privind ofertele cu referire la procurarea de echipament IT.

Scopul anunţului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte privind procurarea de echipament IT destinat pentru dotarea instituții de învățământ. Pentru detaliile tehnice, rugăm să solicitați informația prin mail la: colegiulalexeimateevici@gmail.com

Ofertele vor include obligatoriu:

  • lista echipamentului propus, luând în considerare parametrii incluşi în configuraţie, specificând detaliat componentele (producător, model, etc.), cu specificarea condițiilor de menținere, temenelelor de livrare, instalare şi de garanţie.
  • Oferta financiară (în lei, TVA la cota 0%).
  • Termenul de valabilitate a ofertei.
  • certificatul de înregistrare a companiei.

Criterii de evaluare a ofertelor:

1) Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru echipament;

2) Oferta financiară;

3) Termenul şi condițiile de garanție;

4) Perioada de livrare şi instalare a echipamentului la destinație;

5) Conformitatea cu parametrii tehnici minimi solicitați.

Pot fi prezentate una sau mai multe variante de oferte.

Data limită de prezentare a ofertelor: 13 septembrie 2021, ora 17:00.

Preţul va include costul echipamentului per lot/loturi şi totalul (TVA la cota 0%), taxele vamale şi alte cheltuieli de livrare şi vămuire plătite.

La selectarea ofertelor se va lua în consideraţie nu doar cel mai mic preţ oferit ci şi calitatea echipamentului propus, termenul de livrare şi perioada de garanţie.

Fiecare dispozitiv livrat trebuie să fie însoţit de certificat de garanţie.

Comisia de selectare va considera oferta nevalabilă, în cazul când oferta este incompletă (nu conţine toate compartimentele lotului) sau dacă echipamentul propus nu asigură funcţionalitatea necesară scopului proiectului.

 Modalitatea de expediere a ofertelor

Companiile interesate sunt invitate să expedieze dosarele la adresele de email:

colegiulalexeimateevici@gmail.com cu menţiunea “Echipament IT pentru dotarea COLEGIULUI ALEXEI MATEEVICI”.

Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, COLEGIULUI ALEXEI MATEEVICI nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate.

Acțiunea este implementata cu suportul proiectului ”Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) finanțat de către Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Articol adaugat de: Natalita Gavrilenco