Termen extins - Concurs pentru achiziționarea serviciilor de mentorat și asistare în procesul de acordare a asistenței juridice

Baner concurs CRTD21009 6.09.21 Denumirea organizației contractante: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA (CRT Dacia).

Sediul organizației contractante: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova,

e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.dacia.org.md.

Persoana de contact: Babici Stela, Manager de proiect CRT DACIA, tel: (+373) 6833824, e-mail: stela.babici@gmail.com.

Obiectul achiziției: servicii de mentorat și asistare în procesul de acordare a asistenței juridice/aplicarea Regulamentului serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție al AO CRT DACIA.

Numărul concursului: CRTD21009.

Limba de lucru: limba română.

Tipul contractului: Prestări servicii.

Perioada prestării serviciilor: septembrie 2021 - iulie 2022.

Context: Proiectul Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” este implementat de AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

Proiectul Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” are drept scop sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru tinerii din raionul Soroca, în special a celor din grupurile vulnerabile și marginalizate; consolidarea capacităților CRT DACIA, astfel încât aceasta să fie capabilă să revendice respectarea drepturilor tinerilor și să se implice într-un dialog constructiv cu actorii din domeniul justiției.

Cerințele față de serviciile solicitate

Expert(ul/a) selectată va realiza următoarele sarcini și tipuri de intervenții:

Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

Numărul experți/durata

Servicii de mentorat și asistare în procesul de acordare a asistenței juridice/aplicarea Regulamentului serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție al AO CRT DACIA.

Expert(ul/a) selectat(ă) va fi responsabil(ă) de întregul proces de prestare a serviciilor de mentorat și  de asistare a persoanelor responsabile de acordarea asistenței juridice în cadrul Serviciului de consiliere consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție și aplicarea „Regulamentului serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție” al AO CRT DACIA.

Va ghida coordonatorul Serviciului de consiliere consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție, la necesitate, sau în cazurile când coordonatorul va solicita o consultație  în ceea ce privește acordarea  asistenței juridice în cadrul serviciului juridic unui anumit beneficiar, având în vedere complexitatea problemei/întrebării beneficiarului, sau alți factori determinanți.

1 expert(ă) pe o durată de 24 zile lucrătoare în perioada septembrie 2021 - iulie 2022

Precizări: *Toate serviciile vor fi realizate în perioada septembrie 2021 - iulie 2022, în această perioadă, expert(ul/a) va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 24 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor urmează să întocmit lunar, nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.

Cerințe față de expert(ă)

 • Diplomă universitară în domeniul juridic, drept;
 • Experiență de lucru de cel puțin 5 ani în organizații obștești, instituții publice în care a activat în cadrul Programelor/direcțiilor/serviciilor de consiliere, consultanță și referire și/sau de litigare strategică a cazurilor în interesele persoanelor din grupuri vulnerabile sau marginalizate;
 • Cunoașterea cadrului general normativ, practicilor de activitate a programelor/ direcțiilor/serviciilor de consiliere, consultanță și referire și/sau de litigare strategică în cadrul asociațiilor obștești;
 • Experiență în oferirea consultațiilor juridice/litigare strategică a cazurilor în interesul persoanelor din grupuri vulnerabile sau marginalizate pe plan național și/sau internațional;
 • Experiență anterioară de reprezentare în cazuri de litigare strategică în instanțele din R. Moldova ( ar constitui un avantaj);
 • Abilități de analiză a politicilor/documente organizaționale, instrumente cu privire la prestarea serviciilor de consiliere, consultanță și referire ie în special al organizațiilor necomerciale;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române (scris și oral);

Responsabilitățile expert(ului/ei):

 • Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținut contractului;
 • Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, în posesia cărora va intra în perioada de contractare;

Toate serviciile vor fi realizate în perioada septembrie 2021 - iulie 2022, în această perioadă, expert(ul/a)/ va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 24 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor urmează să întocmit lunar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.

Conținutul dosarului de participare la concurs

Fiecare participant(ă) la concurs are posibilitatea de a prezenta doar o singură ofertă.

Structura unei oferte

Numele, prenumele expert(ului/ei): _______________________________________

tel: ___________________________, e-mail: _________________________________________

adresa: ______________________________________________________________________________________________

Valoarea ofertei: ______________________ (în valută națională (Lei moldovenești))

#

Numele, prenumele expert(ului/ei)

Denumirea serviciilor

Unitate

Total unități

Cost unitate, Lei

Total, Lei

1

 

Servicii de mentorat și asistare în procesul de acordare a asistenței juridice/aplicarea Regulamentului serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție al AO CRT DACIA.

zile

24 zile

   

 

 

 

 

La ofertă vor fi anexate:

 1. CV- ul actualizat al candidat(ului/ei) cu indicarea a 2 persoane de referință și datelor lor de contact;
 2. Scrisoare de intenție care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că el/ea este candidat(ul/a) potrivit pentru acest post;
 3. Diploma de studii superioare și postuniversitare (după caz);
 4. Alte documente relevante care denotă experiența profesională.

Specificații cu referire impozite și taxe: din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

În vederea realizării Serviciilor solicitate urmează a fi selectată doar un expert(ă).

Criteriile de evaluare vor consta în:

a) Evaluarea tehnică (70%) – calificare, experiență dovedită;

b) Evaluarea financiară (30%).

În procesul de prestare a serviciilor, pentru comunicarea cu expert(ul/a) selectat vor fi desemnate din cadrul organizației AO Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA”, 2 persoane responsabile, dintre care obligatoriu una este coordonatorul serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție din cadrul AO CRT DACIA.

Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire lunare și acceptării de către Președintele AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA conform planului aprobat la etapa de semnare a contractului de prestări-servicii.

Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul mesajului ”Concurs de achiziție Nr. CRTD21009”.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 6 septembrie  2021, ora 23.59. Dosarele expediate după expirarea termenului limită vor fi respinse.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

*Vor fi contactați doar persoanele preselectate, pentru un interviu. Interviul va fi realizat online.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon 068 338 284 sau la adresa de e-mail: stela.babici@gmail.com, persoana de contact Babici Stela.

 

Descarcă aici invitația la concurs.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă