Solicitare oferte de prețuri pentru servicii de tipar

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și turism Ecologic, solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de tipar.

 

În contextul realizării obiectivelor proiectului „Cu atitudine pentru un mediu sănătos” , finanțate de UE, prin intermediul GIZ, AJMTEM solicită companiilor interesate să prezinte ofertele de prețuri, conform cerințelor de mai jos.

Nr.

Denumire produs

Specificații tehnice

Preț / 500 buc. (TVA)

Preț / 500 buc. (TVA 0%)

1.

Tipar Flyer format A4

Hârtie 200 g/m2, policolor, față-verso

   

2.

Tipar Flyer format A4

Hârtie 150 g/m2, policolor, față-verso

   

Vor fi transmise spre tipar 4 tipuri de flyer, tirajul total va fi de 2000 buc.

Oferta trebuie să includă prețul în lei MDL, atât cu TVA, cât și cu cota TVA 0 (condiție obligatorie, documentele confirmative vor fi oferite).

Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarele documente și informaţii:

  • Oferta comercială, care va include preţurile pentru serviciile solicitate mai sus, în MDL.
  • Experiență în realizarea produselor similare - cu menționarea a cel puțin 3 referințe;
  • Termenul de realizare a comenzii.

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
  • Termenii de realizare.

Oferta trebuie completată în limba Română şi expediată prin e-mail la adresa ajmtem@gmail.com cu mențiunea „Oferta de prețuri pentru servicii de tipar”.

Data limită de depunere a ofertelor – 16 iulie 2021, ora locală 18:00.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.