Devino susținător al portalului
Become a Patron!

A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță termen extins privind concursul de oferte pentru selectarea prestatorului în vederea elaborării unei soluții IT/ aplicație mobilăAsociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliție și cu suportul Guvernului Suediei își propune dezvoltarea și lansarea unei aplicații mobile destinate asistenței și oferirii de suport fetelor și femeilor victime ale violenței în familie.

 1. ASPECTE ORGANIZAȚIONALE

Obiectiv

Selectarea  prestatorului (echipă de dezvoltatori IT sau companie IT)   în vederea  dezvoltării unei aplicații mobile pentru asistarea și oferirea suportului fetelor și femeilor victime ale violenței în familie.

Responsabilități

Elaborarea conceptului tehnic detaliat al aplicației mobile (inclusiv documentația tehnica).

 1. Elaborarea design-ului, template-urilor si prototipului aplicației mobile;
 2. Dezvoltarea si testarea Produsului Minim Viabil;
 3. Instruirea personalului beneficiarului în utilizarea aplicației;
 4. Dezvoltarea si testarea funcționalităților secundare;
 5. Aplicația va fi dezvoltata si testata iteractiv, asigurând feedback continuu cu cerințele beneficiarului/utilizatorului;
 6. Lansarea aplicației mobile, ajustarea si completarea funcționalităților soluției IT in faza de exploatare; (necesitatea unor îmbunătățiri să fie toate asumate de prestator);
 7. Participanții la dezvoltarea aplicației vor colabora prin intermediul integrării unei Aplicației de Management al Proiectelor la alegere;
 8. Suport si mentenanță aplicației mobile pe parcursul a 3 ani din momentul lansării in faza II de exploatare;
 9. Predarea - recepționarea versiunii finale;

Termen de realizare a sarcinii

Termenul de livrare a soluției IT/ aplicației mobile în versiunea de produs viabil este de aproximativ 180 de zile de la încheierea contractului.

Aplicanți eligibili

 1. Experiență în dezvoltarea si mentenanță diferitor aplicații/soluții IT (min 2-3 aplicații/soluții IT cu cel puțin câteva zeci de mii de utilizatori) sau alternativ:
 • 3-5 ani de experiență profesională în dezvoltarea soft pe baza limbajelor Java, C ++ si Python;
 • Experiență în stabilirea unor soluții tehnice și rezolvarea problemelor;
 • Cunoștințe solide de HTML si CSS, Bootstrap, Jquery/Javascript;
 • Experiență de lucru cu aplicații complexe in Framework uri ca: React sau Vue, Angular;
 • Experiență in integrarea componentelor si interacțiunilor UI/UX pentru a asigura dezvoltarea unui frontend durabil și modern;
 • Cunoștințe de lucru cu un sistem de versionare (Git, CVS);
 • Experiență in realizarea de Peer-Review;
 1. Cunoașterea tehnologilor: Jenkins, Ansible / Puppet, Docker, Kubernetes, Nginx / Tomcat;
 2. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
 3. Experiență de lucru cu organizații ale societății civile, organizații internaționale;
 4. Cunoașterea limbii române și ruse, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 5. Cunoștințe/ Experiența de lucru (cel puțin tangențială) în domeniul social.

Documentație și training

Soluția IT va fi livrată cu următoarea documentație obligatorie:

 • Proiectul tehnic, în care va fi documentata structura si componentele aplicației;
 • Manualul Administratorului, în care va fi detaliat descris modul de gestionare a aplicației (inclusiv în formatul word redactabil);
 • Cerințele față de hosting;
 • După predarea documentației Compania IT va organiza o instruire a personalului Beneficiarului care va gestiona aplicația.

Outputuri livrate

Ca urmare a activităţilor de proiect sunt aşteptate următoarele livrări:

 • Soluţie software care cuprinde sistem de gestiune a conţinutului şi interfaţă publică a paginii web a proiectului;
 • Codurile sursă a tuturor componentelor paginilor web elaborate de executor (cu excepţia celor care dispun de certificat de securitate sau sunt de uz internaţional (ex. SGBD, SO, Apache, limbajul PHP));
 • Fişierele sursă a designului grafic. Sursele program a interfeţei publice a paginilor web;
 • Instalarea şi configurarea soluției pe server;
 • Livrarea Mockup-ului tuturor interfețelor grafice ale utilizatorului;
 • Documentație de proiect;
 • Training pentru responsabilii de conţinut al paginilor web.

Documentele vor fi livrate în format electronic prin intermediul serviciului email, copiate nemijlocit pe calculatorul beneficiarului sau livrate pe suport flash.

După semnarea actului de predare – primire a aplicației și toate materialele aferente acestuia, incluzând, fără limitare, toate materialele pe care aplicația le conține, indiferent de forma sau conținutul acestora și fără a se limita la texte, imagini, logo-uri etc, trece în proprietatea Centrului de Drept al Femeilor.

Aspecte de organizare

Contractantul va lucra în afara oficiului CDF și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele CDF.

Procedura de aplicare

Dosarul de aplicare va include:

- CV-ul persoanei/echipei de persoane sau a companiei, precum si dovada experientei relevante in dezvoltarea unor solutii/ aplicatii IT;

- Propunerea tehnica cu privire la solutia/ aplicatia IT, inclusiv planul calendaristic de dezvoltare si lansare a aplicatiei;

-Prestatorul va depune împreună cu oferta tehnică și planul de realizare (diagrama Gantt) a întregului proiect;

- Oferta financiară (onorariul net) costul total al dezvoltării si mentenantei solutiei in perioada indicata în MDL (lei moldovenești) sau cu TVA inclus în cazul companiei. Bugetul pentru dezvoltarea aplicației va fi vizibil separat de bugetul mentenanței aplicației.

Dosarele de aplicare vor fi expediate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs aplicație mobilă” sau pot fi depuse pe support de hârtie la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău, oficiul CDF.

Informații suplimentare cu privire la aspectele tehnice ale aplicației le puteți găsi la următorul link:ToR aplicație mobilă  sau le puteți solicita prin email la adresa : concurs@cdf.md.

Termenul limită de aplicare : 4 iulie 2021, ora 24.00 (Moldova).

Grila de evaluare:

Toate dosarele vor fi evaluate în baza următoarei grile de evaluare:

Criteriu

Procentaj

Experiența relevantă în domeniul solicitat;

10%

Propunerea tehnică cu privire la solutia/ aplicatia IT, inclusiv planul calendaristic de dezvoltare si lansare a aplicatiei

65%

Oferta financiară

15%

Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;

10%

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md  Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan