CCI a RM solicită oferte de preț privind achiziționarea utilajului agricolCamera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) invită companiile specializate să participe la licitația publică privind achiziționarea utilajului agricol, în cadrul Proiectului ,,Cultivarea cerealelor și a legumelor în câmp deschis”, Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană

 1. Denumirea autorității contractante:Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova- Agenție de implimentare;
 2. Obiectul achiziției: Utilaj agricol
 3. Data publicării anunțului: 16.05.2021
 4. Sursa alocației: Programul de granturi locale al PNUD în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană.
 5. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 15 zile din momentul solicitării.
 6. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată de vinzator.
 7. Ofertantul va indica, disponibilitatea achiziționării cu aplicarea TVA la cota zero.
 8. Oferta urmază a fi depusă pe fiecare lot separat;
 9. Locul livrării: mun Ungheni
 10. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 11. Termenul de garantie: 2 ani .
 12. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.
 13. Evaluarea ofertelor: pe fiecare lot separat;
 14. Oferta va contine specificației tehnice deplină solicitate conform caietului de sarcini (se anexează).
 15. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

Notă: Suma ofertei în mod obligatoriu va include prețul utilajului, transportul și descărcarea la destinație.

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Certificat de conformitate;
 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrări, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:
  • Telefonul: 022 23 5268
  • E-mail: silvia.dolghii@ chamber.md
  • Numele și prenumele persoanei responsabile: Silvia Dolghii
 2. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: 21 mai 2021. ora 16:00.
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. Personal în plic sigilat la: adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 151, Plicul va fi marcat „ Proiectul ,,Cultivarea cerealelor și a legumelor în câmp deschis”, Nr. Lot___[denumirea ofertantului]”;
 2. Electronic la adresa: camera@chamber.md, indicându-se în subiectul mesajului Proiectul ,,Cultivarea cerealelor și a legumelor în câmp deschis” Nr. Lot ____[denumirea ofertantului]”.
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet