Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru achiziționarea de servicii de elaborare a unui spot video de promovare a unei atitudinii nediscriminatorii și non-violente față de persoanele cu dizabilitățiAsociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova este o Asociaţie Obştească, apolitică și nonguvernamentală, înregistrată la Ministerul Justiției la 22 ianuarie 2002. Asociația activează în domeniul dizabilităţii, crează şi dezvoltă servicii pentru persoanele cu dizabilităţi, în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Obiectiv:

În scopul combaterii stereotipurilor și a atitudinii discriminatorii față de persoanele cu dizabilități, promovării unui comportament pozitiv, non-violent față de acestea, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova anunță concurs deschis de selectare a unei persoane fizice/juridice pentru elaborarea unui spot video.

Responsabilitățile persoanei fizice/ juridice:

  1. Elaborarea scenariului spotului video, cu coordonarea și aprobarea acestuia cu echipa MOTIVAȚIE.
  2. Producerea spotului (în limba română, cu subtitrare în limba rusă și traducere în limbajul mimico-gestual). Durata spotului este de 30 secunde.
  3. Post producție (montaj, sonorizare, procesare etc.).
  4. Predarea spotului video final în diferite formate, cu caracteristicile compatibile pentru toate televiziunile din Republica Moldova (inclusiv, pagini web, arhivare).

Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor:

Serviciile vor fi prestate în perioada aprilie – iunie 2021. Activitățile menționate vor fi coordonate cu managerul de proiect al Asociației. În dependență de solicitările Beneficiarului, volumul de asistență, locul şi termenul de implementare vor fi determinate de comun acord între Beneficiar şi Furnizorul de servicii.

Candidați eligibili:

În cadrul concursului pot să participe companii, asociații obștești, studiouri și ateliere media (persoane fizice și juridice), care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea spotului video.

Criteriile de evaluare a ofertanților:

  • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/ utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție. Experiență demonstrată de realizare a spoturilor video cu conținut social – 45%;
  • Oferta financiară – 45%;
  • Termenele de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși) – 10%.

Procedura de aplicare:

Cei interesați sunt rugați să transmită un dosar de aplicare care va conține următoarele:

  • Oferta financiară, prezentată în MDL. În ofertă se vor include: adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei. Prețul ofertei nu poate fi modificat din momentul recepționării ofertei și pe întreaga perioadă de realizare a contractului. Oferta prezentată cu lipsa preţului se consideră nulă şi se respinge.
  • CV-ul aplicantului sau al organizației/companiei aplicante. Portofoliul ofertantului.
  • Mostre de spoturi video realizate în domeniul social (din ultimii 3 ani).

Serviciile de elaborare spot video prevăzute în acest anunț sunt scutite de TVA, cu drept de deducere, conform prevederilor art.104, lit.c, Cod Fiscal. Serviciile urmează a fi prestate în cadrul unui proiect de asistență tehnică a Agențiilor ONU în Moldova, implementat de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova.

Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: valentina@motivation-md.org cu mențiunea „Spot combatare violență” până la data de 07 aprilie 2021, ora 17.00.

Cererile de informații despre acest concurs vor fi solicitate la adresa de email: valentina@motivation-md.org, persoana de contact Toporeț Valentina, manager în servicii de personal.

 

Notă. În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condiţiile concursului, nu se va conforma exigenţelor prevăzute de prezenta solicitare sau/şi nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

În cazul în care se va recepționa o singură ofertă, MOTIVAȚIE va verifica dacă oferta este conformă din punct de vedere administrativ și tehnic cu cerințele stabilite în prezentul anunț și dacă oferta financiară se încadrează în bugetul disponibil. Dacă oferta nu este conformă, nu va fi luată în considerare.

Pe parcursul evaluării ofertelor, MOTIVAȚIE are dreptul de a solicita oricărui ofertant și alte documente sau informații suplimentare, cu scopul de a verifica și certifica veridicitatea informațiilor din cadrul ofertei depuse. În acest fel, MOTIVAȚIE încearcă să se asigure că informațiile din cadrul fiecărei oferte sunt reale.

Informații cu accesibilitate limitată

Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 0002733


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan