Anunț de prelungire a licitației privind achiziționarea unui compresor cu piston dotat cu vas de expansiuneAnunț de prelungire a licitației privind achiziționarea

unui compresor cu piston dotat cu vas de expansiune

DANIGASING” S.R.L anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea unui unui compressor cu vas de expansiune.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului  „Extindere și modernizare”   cofinanțat de către  Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura”  în cadrul proiectului „GAL „Movila Măgura” pentru o dezvoltre rurală continua – ediția 2020”

Pentru realizarea acestui proiect „DANIGASING” S.R.L anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa Compresor cu vas de expansiune.

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea compresoarelor , să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

Nr.

Denumire produs

Parametrii tehnici

Cantitatea

1

Compresor cu piston

Presiunea maximă -20 Bar

Productivitatea – 1000 l/min

Puterea motor-11 kw

1

2.

Vas de expansiune

Capacitatea – 900 l

Presiunea maximă-10 Bar

1

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  2. Detalii despre produs/servicii oferite;
  3. Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
  4. Termenii de livrare a produsului.

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa sinjerolga@mail.ru    sau direct la sediul „DANIGASING” S.R.L (s.Sărata Nouă , r.Fălești, Republica Moldova)  până la data de 15.02.2021.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 078222009  sau la adresa de e-mail: sinjerolga@mail.ru

În perioada 2020-2021, Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura” este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020, care este implementat cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid, în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova