Achizitie echipament video și audio pentru video conferinta

Distribuie prietenilor: ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziții de valoare mică, în cadrul

”Instrumetului de susținere privind dezvoltarea Rețelei

Incubatoarelor de Afaceri din Moldova”,

conform Ordinului Ministrului Economiei nr.139 din 28.07.2020

 1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică ”Incubatorul de Afaceri din Cahul;
 2. IDNO: 1017603006097
 3. Adresa: Cahul str. B.P. Hasdeu 2
 4. Numărul de telefon/fax: 029984800; 078960134
 5. Tip procedură achiziții: valoare mică;
 6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: [email protected]
 7. Obiectul achiziției: Tehnicii video și audio, pentru Instituirea Acceleratorului de Afaceri în cadrul Incubatorului de Afaceri Cahul
 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/:

                                                                                                                                                     (lei)

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitate

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea , MDL
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

1.

32232000-8 

Echipament pentru videoconferinţe

Buc.

4

Camera MeetUp

Interfata conectare: USB

Rezolutie video (pixeli): 3840 x 2160

Caracteristici speciale:   Bluetooth/Difzoare incorporate/Telecomanda

Dimensiuni (W x D x H mm):  104 x 400 x 85

 

2.

32230000-4

Sistem audio

Buc.

3

Speak 750

 

3.

45255400-3 

 Lucrări de montaj

serv.

1

Montarea echipamentului video și audio

 

Valoarea estimativă totală

 
 1. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: până la 28.12.2020;
 2. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: până la: ora: 17-00,  data de 14.12.2020
 3. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic sau fizic: [email protected] locul prezentării ofertelor: Cahul, str.B.P. Hasdeu 2
 4. Ofertele întîrziate vor fi respinse.
 5. Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

Pentru detalii suplimentare puteți scrie la adresa de email [email protected] sau telefona la numerele 029984800; 078960134.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.