Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea unui podium

COP 24 din 25.09.2020

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru un podium pentru amenajarea unui studio de filmare. Procurarea se efectuează în cadrul Programului “Democrație, Transparență și Responsabilitate”, susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Caiet de sarcini

Podiumul se formează din 15 panouri separate. Fiecare panou are 4 picioare detașabile.
Panourile se asamblează prin cuplare cu clame.
Suprafața totală a podiumului, după asamblarea panourilor, va fi de 30 m² (5m x 6m).
Lista estimativă a materialelor necesare pentru executarea podiumului:

Nr.

Denumirea

 Descrierea

Număr de unități

1

Panouri

Dimensiuni panou: 1m x 2m
Grosime panou: cca 9-10 cm
Greutate 1 panou: cca 32 - 33 kg
Material panou: aluminiu, placaj antiderapant hexa cu amprenta hexagonala din lemn de mesteacăn  Placaj: 12 mm.
Încărcătură 1 panou: 750 kg/m2

15

2

Picioare detașabile pentru panou

Înălțime:30cm
Material: aluminiu

60

3

Accesorii / elemente de fixare

 Clame, Șuruburi, buloane etc.

După necesitate.

 * Ofertanții pot propune/include elemente suplimentare necesare pentru construcția podiumului.
Elementele pentru podium pot fi executate la comandă sau achiziționate din cele existente pe piață.

Model de panouri similare puteți vedea aici

Alte cerințe:

 • Garanție – 2 ani din momentul recepționării bunurilor de către beneficiar.
 • Certificate de calitate relevante (ex. TUV și altele).
 • În cazul în care produsele propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Ofertanți eligibili
În cadrul concursului pot să participe companii cu profil relevant, înregistrate în Republica Moldova.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:

 • Oferta financiară, conform modelului de mai jos;
 • Descrierea tehnică detaliată a materialelor propuse;
 • Oferta, obligatoriu, trebuie să includă prețul cu TVA 20% inclus și prețul la cota TVA 0% (proiectul este scutit de TVA, Promo-LEX va prezenta actele necesare companiilor contractate);
 • Oferta financiară va fi prezentată în USD sau EUR (achitarea se va efectua în MDL, la cursul BNM din data plății);
 • Termenul propus pentru executarea/livrarea materialelor (zile calendaristice);
 • Poze/link-uri care ilustrează modelele materialelor propuse și lucrări similare realizate anterior;
 • Minim 2 referințe la beneficiari anteriori (cu date de contact incluse);
 • Certificatul de înregistrare al companiei / Licența;
 • Se va indica termenul de valabilitate a ofertei.

 Oferta Financiară va fi prezentată după următorul model:

Unitate

Preț per unitate, USD/EUR, TVA 20%

Preț Total USD/EUR, TVA 20%

Preț per unitate USD/EUR, TVA 0%

Preț Total, USD/EUR Total, TVA 0%

Panou cu 4 picioare (15 unități)

 

 

 

 

Set accesorii pentru asamblarea podiumului

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 Dosarul de aplicare mai trebuie să conțină:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Numele persoanei de contact;
 • Date bancare;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila umedă a ofertantului.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa: tender@promolex.md cu mențiunea „Ofertă podium”.

 Criterii de evaluare a ofertelor:

 • Experiența relevantă a ofertantului (companiei): prezență pe piață, clienți /referințe;
 • Descrierea tehnică a podiumului propus corespunde cerințelor cererii;
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
 • Termenul minim de executare a comenzii (zile calendaristice).

Termenul limită de prezentare a ofertelor: 5 octombrie 2020, ora locală 18.00.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare contactați:
Olga Manole, Coordonatoare de Program
GSM: 069177101, e-mail: olga_manole@promolex.md