HELVETAS Moldova anunță concurs de selectarea unei companiei pentru efectuarea unui studiu privind înțelegerea profilului socio-economic al moldovenilor din mediul rural și a factorilor de excludere din economie ai acestora

Distribuie prietenilor:


HELVETAS Swiss Intercooperation Zurich Sucursala Chișinau anunță concurs privind selectarea unei companii întru efectuarea studiului:

„ÎNȚELEGEREA PROFILULUI SOCIO-ECONOMIC AL MOLDOVENILOR DIN MEDIUL RURAL ȘI A FACTORILOR DE EXCLUDERE DIN ECONOMIE AI ACESTORA”

 

Proiectul Optim este un proiect de dezvoltare a sistemelor de piață care are ca scop stimularea sistemelor de piață selectate în Moldova, TIC și Agricultură și prelucrarea produselor alimentare, astfel încât acestea să genereze oportunități economice îmbunătățite într-un mod durabil, prin reducerea decalajului dintre cererea și oferta de pe piața muncii și creșterea veniturilor pentru întreprinderile independente sau mijlocii de care beneficiază femeile și bărbații, în special cei din grupurile excluse (tineri, migranți reîntorși, minorități etnice) și cei care trăiesc în afara capitalei Chișinău. Scopul general al proiectului Optim este de a crea structuri care să permită beneficiarilor proiectului să aibă acces la locuri de muncă și oportunități de venit. Pentru aceasta, proiectul trebuie să aibă o înțelegere solidă a factorilor de excludere a grupului țintă Prin urmare, proiectul caută un consultant sau o firmă de consultanță care să efectueze evaluarea perspectivelor socio-economice ale grupurilor țintă specifice extinse mai jos și să estimeze nivelurile actuale ale veniturilor. Evaluarea excluderii de la oportunitățile economice ar trebui analizată prin prisma celor două sectoare selectate ale proiectului sau a sectoarelor legate de cele selectate.

Obiectivele studiului :

 1. De a înțelege situația economică a fiecărui grup exclus dupa indicatorii stabiliti.
 2. De a înțelege factorii de excludere pentru fiecare grup inclusiv factorii determinati.

Grupul țintă care urmează a fi intervievat este următorul și ar trebui să se încadreze  în categoria populației active: 

 1. Tineri din mediul rural (15-24ani);
 2. Femeile din mediul rural;
 3. Minoritățile etnice;
 4. Migranți reintorși;

Principalele activități

 1. Selectarea eșantioanelor reprezentative pentru fiecare grup;
 2. Elaborarea ghidului de interviuri (și chestionare, dacă este cazul) în coordonare cu Contractorul;
 3. Interviuri cu grupurile selectate;
 4. Colectarea și agregarea datelor;
 5. Analiză și sistematizare;
 6. Validarea rezultatelor (posibile focus-grupuri) cu participarea reprezentantului proiectului;
 7. Coordonarea raportului intermediar cu Contractorul;
 8. Elaborarea raportului final și a concluziilor;
 9. Prezentarea principalelor constatări ale raportului către Contractor.

 

Criterii de eligibilitate:

 1. Organizația să fie stabilită în mod legal pe teritoriul Republicii Moldova;
 2. Organizația să aiba cel puțin 5 ani de experiență dovedită în studii primare / colectare de date.

Rezultatele asteptate:

 • Interviuri cu min 50 persoane din fiecare grup;
 • Dezvoltarea profilul fiecărui grup exclus;
 • Furnizarea integrala a bazei de date în scopuri interne MRM (date colectate brute și sistematizate / și date segregate);
 • Furnizarea listei și a contactelor persoanelor intervievate;
 • Elaborarea raportului final în limba română;
 • Prezentarea raportului final;

Data limită de prezentare a documentelor/ofertelor: până pe 25 septembrie inclusiv, orele 17.00

 

Aplicare:

Ofertele pot fi depuse in 2 moduri: electronic în format PDF sau pe suport de hârtie.

1.Ofertele în format electronic vor fi depuse în limba română la adresa de email: applications@optimproject.md  cu denumirea companie Dvs și Nr. de referință: PRF3Q0042020.

Ofertele în format PDF trebuie trimise în două emailuri separate: unul cu Oferta tehnică (document separat în format PDF) și alt email cu Oferta financiară (document separat în format PDF). Oferta financiară trebuie prezentată în MDL, fără TVA.

Pentru mai multe detalii (TOR și RFQ ) ne puteti scrie un mesaj la adresa: applications@optimproject.md sau accesa linkurile de mai jos.

2.Ofertele pe suport de hârtie vor fi depuse în limba română la următoarea adresă:

 HELVETAS Swiss Intercooperation Zurich Sucursala Chișinău,

str. Alexei Mateevici 68, MD-2009

Chișinău,Republica Moldova.

Pe plic va fi menţionat: HELVETAS Swiss Intercooperation Zurich Sucursala Chisinau „Înțelegerea profilului socio-economic al moldovenilor din mediul rural și a factorilor de excludere din economie ai acestora”şi denumirea companiei Dvs.

Ofertele pe suport de hârtie trebuie să conțină 2 plicuri separate, sigilate unul purtând cuvintele "Plic A"(Oferta tehnică) și celălalt "Plic B" (pentru oferta financiară). Oferta financiară trebuie prezentată în MDL, fără TVA.

Pentru mai multe detalii (TOR și RFQ ) ne puteti scrie un mesaj la adresa: applications@optimproject.md sau accesa linkurile:

 -Cerere de oferte/RFQ https://docs.google.com/document/d/11naoul3InpreG-D3V_dUZlfRGKgvRLZl2GkZixi_n10/edit#

-Termeni de Referință/TOR https://docs.google.com/document/d/11dW1CF4_8XBJxL2c5AQMcu5ieuAVPNEvtW6WYG3bSKc/edit

 

                                                                                                                                          


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet