Fundația Est – Europeană anunţă concurs pentru selectarea locaţiei cu scopul desfăşurării unui atelier de instruire

În perioada 29-31 octombrie, 2020 Fundaţia Est-Europeană va organiza un atelier de instruire, cu durata de trei zile, în Chişinău. Activitatea este parte componentă a Proiectului “ Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”, realizat de către Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene şi co-finanţarea Suediei.

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va oferi servicii de cazare, alimentare şi sală de instruire pentru buna desfășurare a atelierului de instruire în Chișinău. 

Sarcina tehnică

Compania selectată va trebui să fie accesibilă pentru persoane cu dizabilități. Astfel, ofertantul va asigura accesibilitatea sălii  de instruire, a restaurantului, a blocului sanitar, a spațiului de cazare. 

Atenție! Vă rugăm să completați tabelul din fișierul atașat pe pagina web a Fundației Est-Europene. Link-ul îl puteți accesa aici:

https://www.eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1545&l=ro

Criterii de selecţie

- spațiu suficient pentru asigurarea distanței sociale de minimum 1,5 m între participanți în sala de instruire și în incinta restaurantului;

- disponibilitatea prestării serviciilor solicitate în sarcina tehnică;

- oferta de preţ (unde se va ţine cont de raportul preţ - calitate);

- experienţă în domeniu.

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu următoarele:

- scurtă descriere a companiei și a capacității de organizare a atelierelor conform cerințelor de mai sus;

- oferta financiară care va include preţuri per unitate şi meniul propus.

Notă: Proiectul “ Advocacy pentru o protecție mai bună împotrivă discriminării” este înregistrat în HG #246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Achizițiile efectuate, de către Fundație, în cadrul acestui proiect sunt scutite de TVA cu drept de deducere. 

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 15 septembrie, 2020, ora 24:00. 

Ofertele se vor remite la adresa:

Fundaţia Est – Europeană, str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, 2004 Chişinău, Moldova

sau e-mail:  concurs@eef.md cu subiectul– „Concurs_locație_Chişinău”.

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la următorul număr de tel: 022 23 53 43, sau prin e-mail la info@eef.md.