Aveți grijă de sănătatea Dvs. și a celor dragi. Spălați-vă regulat și minuțios pe mâini, respectați eticheta tusei, păstrați distanța socială și stați acasă. #Covid19 #StaiAcasa

CPD anunță despre extinderea concursului. Selectarea expertului/expertei în domeniul sanitar

Distribuie prietenilor:


Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă extinderea perioadei de aplicare pentru competiţia deschisă privind selectarea unui expert/unei experte în domeniul sanitar, pentru participarea în elaborarea raportului analitic cu privire la serviciile de îngrijire a copiilor la locul de muncă. Raportul este elaborat în cadrul programului „Abilitarea Economică a Femeilor”, ceeste implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în cooperare cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women), finanțat de către Guvernul Suediei și UN Women.

Descrierea proiectului: Obiectivul proiectului „Abilitarea Economică a Femeilor” este consolidarea capacităților Parlamentului și Guvernului în elaborarea și implementarea legilor, politicilor și serviciilor cu impact pozitiv asupra venitului femeilor și angajării decente a acestora, și să recunoască, să reducă și să redistribuie munca neremunerată de îngrijire.    

Obiectivul concursului: Obiectivul este selectarea unui expert/unei experte în domeniul sanitar pentru elaborarea standardelor minime pentru amenajare spațiului în care urmează a fi prestate serviciile de creșe la nivel de întreprindere.

Context: În contextul implementării Strategiei naționale pentru asigurarea egalității între femei și bărbați, cât și a Strategiei naționale de ocupare a forței de muncă, care își propun să diminueze inegalitățile privind ocuparea femeilor și bărbaților în câmpul muncii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu UN Women Moldova și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare au convenit întru elaborarea unui Regulament privind crearea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor la locul de muncă.

Ca urmare, echipa CPD a elaborat analiza cadrului legislativ privind oportunitățile de creare a astfel de servicii la locul de muncă, care urmează a fi completată cu standarde minime sanitare, cu setul minim de activități și norme necesare din punct de vedere educațional, cât și cu recomandările din punct de vedere fiscal privind deschiderea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor la nivel de întreprindere.

Sarcinile concrete includ: Elaborarea standardelor minime necesare din punct de vedere sanitar și igienic pentru deschiderea/amenajarea unui spațiu predestinat pentru copii, cu posibilitatea de a presta servicii de îngrijire ante preșcolară și preșcolară în incita unei întreprinderi.

Standardele vor fi elaborate prin prisma practicilor internaționale, dar și prin revizuirea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie.

Standardele care vor fi elaborate vor reglementa, dar nu obligatoriu, următoarele criterii/norme:

 1. a) amplasarea instituției;
 2. b) amenajarea și menținerea teritoriului;
 3. c) dotarea și întreținerea încăperilor;
 4. d) iluminatul natural și artificial al încăperilor;
 5. e) încălzirea și ventilația încăperilor;
 6. f) asigurarea cu apă potabilă și sanitație;
 7. g) prevenirea îmbolnăvirilor copiilor;
 8. h) organizarea alimentației şi nutriției;
 9. i) igiena personală a copiilor de vârstă ante preșcolară și preșcolară;
 10. j) igiena personalului;
 11. k) obligațiunile personalului medical.

Număr maxim de zile de lucru: 15 zile.   

Raportul comprehensiv va fi elaborat în colaborare cu o echipă de 4 experți din domeniile juridic, educațional și fiscal. Acesta va fi lansat prin intermediul unui eveniment public, inclusiv o conferință de presă.

Cerinţe faţă de candidaţi:

- Studii superioare în domeniul: medical/ sănătate publică/ domeniu sanitar  (Obligatoriu);

- Experiență în elaborarea și livrarea studiilor calitative de analiză;

- Experiență în elaborarea rapoartelor similare;

- Abilităţi excelente de comunicare (în special, expunere clară în scris) șiprezentare;  

Candidații interesați vor expedia la adresa de e-mail:

Ermolenco Alexandra al.ermolenco@gmail.com și

Rodica Ivașcu rodica.ivascu@gmail.com următoarele:

- CV-ul;

- Lista studiilor elaborate și livrate (modelul a se vedea aici);

- Metodologia de lucru privind sarcinile propuse;

- Oferta financiară, remunerarea estimată în MDL, inclusiv taxele (modelul a se vedea aici);

- Declarația de Integritate a CPD ( anexa a se vedea aici).

Termenul limită de prezentare a ofertelor este  17 martie 2020.

Persoană de contact: Alexandra Ermolenco, e-mail:al.ermolenco@gmail.com tel. 022-23-70-89.

Pentru mai multe detalii, a se vedea Termenii de Referință.


Distribuie prietenilor:


Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet