Anunț Pentru Selectarea Companiei De AuditAO Asociația de Tineret “Șansa” vă invită să participați la concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua auditul financiar extern al asociației pentru Contract de Grant nr. MDA/SGP/OP5/Y7/CORE/CH/17 „Conștientizarea publicului privind efectele nocive ale deșeurilor asupra mediului”, finanțat de Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD, realizat de AT Șansa în parteneriat cu Primăria s. Speia, rl Anenii Noi.

Auditul rapoartelor financiare urmează să fie desfășurat începând cu luna februarie 2019 și cu prezentarea Raportul de audit Asociației până la 15 martie 2020.
Ofertele urmează a fi depuse până la 15 februarie 2020, ora 17.00, pe email: budistean@mail.ru, cu mențiunea: concurs audit. Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 20 februarie 2020.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor.
Informații suplimentare pot fi obținute la email: budistean@mail.ru, tel. +373 69958428.