Servicii de elaborare și difuzare spot video

Distribuie prietenilor:TERMENI DE REFERINȚĂ PRIVIND SELECTAREA FURNIZORULUI de servicii de elaborare și difuzare a unui spot video despre importanța implicării taților în viața de familie pentru promovarea unei comunicări și educații non-violente 

Organizația:  A.O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini (Amici dei Bambini, Moldova)

Tipul serviciilor prestate: elaborarea și difuzarea unui spot video despre importanța implicării taților în viața de familie pentru promovarea unei comunicări și educații non-violente

Context: Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini este o Organizație Non-Guvernamentală care activează în Republica Moldova de mai bine de 20 ani și  promovează dreptul fiecărui copil la familie, inclusiv prin intermediul adopției. Cu sprijinul financiar acordat de Fundația Est-Europeană din resursele financiare oferite de Fundația OAK, Amici dei Bambini, Moldova implementează, în perioada ianuarie 2020 – iunie 2021 proiectul ”Tați conștienți și responsabili pentru o generație non-violentă”. Proiectul a fost gândit pentru a oferi suport psihologic și juridic potențialilor adoptatori naționali și familiilor adoptive în vederea depășirii situațiilor problematice ce țin de diversele etape ale procedurii de adopție (înainte, în timpul și după adopție).

Scopul general și obiectivele activității:

Amici dei Bambini, Moldova își propune să realizeze un spot video prin care să fie evidențiată importanța implicării taților în creșterea și educarea copiilor pentru favorizarea unui mediu non-violent în familie. Spotul video urmează să reflecte practici pozitive de implicare a taților care participă activ la creșterea și educarea copiilor, manifestând grijă, protecție și respect pentru fiecare membru al familiei.

Spotul video va fi difuzat pe canalele de televiziune naționale și regionale.

Spotul va fi elaborat în limba română, având o durată maximă de 1 min.

Spotul video va fi difuzat în cadrul campaniei de informare realizată de Amici dei Bambini Moldova, prevăzută de proiect (perioadele mai-iunie 2020 și mai-iunie 2021).

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

 1. Scrierea și coordonarea scenariului spotului cu echipa Amici dei Bambini Moldova.
 2. Elaborarea spotului video în limba română.
 3. Coordonarea și aprobarea spotului video realizat.
 4. Elaborare Cover (fotografii realizate în timpul filmărilor).
 5. Predarea spotului video către Amici dei Bambini Moldova.
 6. Elaborarea media-plan.
 7. Difuzarea spotului video.
 8. Raport media (după fiecare perioadă de difuzarea spotului).

În vederea elaborării spotului video, compania selectată va ține cont de următoarele elemente:

 1. Compania se va implica activ la realizarea tuturor sarcinilor stabilite în termenii de referință.
 2. Compania va coordona aspectele conceptuale cu echipa de proiect.
 3. Acuratețe. Compania va depune toată diligența pentru acuratețea materialului expus.
 4. Respectarea termenilor. Compania va respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în termenii de referință și de prezentare a delivrabilului final.
 5. Prezentarea versiunii finale.

SARCINI SPECIFICE / REZULTATE AȘTEPTATE

Nr.

Sarcini specifice

Rezultate

Termen limită

1.         

Scrierea și coordonarea scenariului spotului

Scenariul scris și coordonat cu echipa Amici dei Bambini Moldova

2-15 martie 2020

2.         

Elaborarea spotului video în limba română

Spot video elaborat și prezentat pentru coordonare echipei Amici dei Bambini Moldova

15 martie - 15 aprilie 2020

3.         

Elaborare Cover

Fotografii realizate în timpul filmărilor care vor fi publicate în timpul campaniei pe pagina de FB a asociației

15 martie - 15 aprilie 2020

4.         

Coordonarea și aprobarea spotului video

Spot predat prin act de primire predare în 4 versiuni după cum urmează:

-        Versiunea în format Full HD + versiunea scurtă (teaser);

15 - 30 aprilie 2020

5.         

Elaborarea media-plan.

Plan de difuzare elaborat și grila de difuzare coordonată cu echipa Amici dei Bambini Moldova.

Cel puțin 1 difuzare pe zi în prime time

Cel puțin 2 canale TV naționale și 2 regionale

1 – 15 mai 2020

6.         

Difuzarea spotului video în perioadele:

-        mai - iunie 2020

-        mai - iunie 2021

Spot difuzat: cel puțin o dată pe zi în prime time la 2 canale TV naționale și 2 regionale (cu acoperire a cel puțin 3 unități administrativ teritoriale de nivelul II)

Mai-iunie 2020

Mai iunie 2021

7.         

Raport media

2 rapoarte aferente celor 2 perioade de difuzare.

iulie 2020

iunie 2021

Cerințe tehnice:

Cerințe tehnice

Explicații

Durata

Cca 60 secunde

 

Tipul spotului

Filmări video

Text, video, grafică dinamică, muzică

Format video

HD uncompressed MOV Web

 

Limbă

Română

Publicul țintă de bază este vorbitor  de română

Cerințele față de companie

Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în prestarea serviciilor solicitate. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară în domeniu:

 • experiență în elaborarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social;
 • experiență privind difuzarea-subcontractarea serviciilor de difuzare a spoturilor video;
 • să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social;
 • să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor video;
 • abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;
 • respectarea termenului executării și livrării produselor solicitate conform Termenilor de referință.

Criterii de evaluare

 

 1. Evaluarea tehnică:

Criteriul de evaluare

Punctaj maxim

Experiență în elaborarea spoturilor video de min. 3 ani – 10 puncte;

Experiență în elaborarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social – 20 puncte;  (pentru fiecare an de experiență se va oferi câte 1 punct adițional, dar nu mai mult de 10 puncte)

30

Să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social;

(se va indica în CV-ul companiei echipa și experiența acestora)

30

Să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor video;

(se va indica în CV-ul companiei)

30

Viziunea aplicantului cu privire la realizarea spotului și difuzarea acestuia

50

Total

140

 

Doar candidații care au acumulat minim 90 puncte la evaluarea tehnică sunt admiși pentru evaluarea financiară.

 1. Evaluarea financiară:

 Evaluarea financiară ă se va face în baza următoarei formule: S=Fmin/F

Scorul obținut în baza evaluării financiare (S) = Oferta financiară cea mai mică din toate ofertele calificate în runda evaluării tehnice (Fmin) / Oferta financiară supusă examinării (F).

Candidatul câștigător va fi candidatul, care a acumulat cel mai mare scor cumulativ (scorul tehnic + scorul financiar).

 Conținutul dosarului de participare la concurs:

 1. Portofoliul companiei aplicante – CV-ul și o listă cu referințe (link-uri) la produsele relevante realizate;
 2. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, eliberat ce Camera de Înregistrări de Stat;
 3. Oferta tehnică care va descrie viziunea aplicantului cu privire la realizarea spotului. Este important să fie menționate canalele TV și modalitatea propusă de difuzare a spotului;
 4. Oferta financiară în MDL pentru realizarea întregului spectru de sarcini conform Termenilor de referință.

Aceste servicii se înscriu în publicitatea socială și este încurajată oferirea de prețuri și opțiuni cât mai avantajoase, dat fiind beneficiul public al informației plasate!

Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus în variantă electronică la adresa [email protected] cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: Elaborare și difuzare spot video

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 24 februarie 2020. Ora 17.00

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Doar compania selectată va fi contactată până la data de 2 martie 2020.

Persoana de contact: Tatiana Lungu, tel: +373  69291115 

Acest proiect este realizat de A.O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele financiare acordate de Fundația OAK.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.