hackathon

Banca Națională a Moldovei angajează șef - adjunct de direcţie (durata determinata) responsabil de statistica monetară și financiară

 

Scopul sau atribuțiile direcției (sectorul Statistica monetară și financiară): Colectarea, verificarea și analiza datelor aferente statisticii monetare și financiare de la instituțiile de raportare - elaborarea rapoartelor și informațiilor aferente pentru Departamentul Politică Monetară al BNM, FMI, Ministerul Finanțelor, BNS.

Cerințe minime obligatorii:

1.  Studii superioare de masterat pentru absolvenții conform procesului de la Bologna (sau cu studii de licență pentru absolvenții până în anul 2007) în domeniul financiar-bancar/economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

2.  Experiență de lucru minimum trei ani într-o instituție financiară, statistică, sau guvernamentală cu profil financiar-economic;

3.  Cunoașterea teoriei activității bancare, teoriei economice, teoriei statistice, precum și a cadrului normativ aferent statisticii monetare și financiare;

4.  Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel avansat şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Excel, Word;

5.  Cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;

6. Competențe:

 • Capacitatea de a lua decizii
 • Integritate;
 • Responsabilitate;
 • Profesionalism;
 • Orientare către rezultate;
 • Credibilitate;
 • Perseverență.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Participă la controlul asupra veridicității informației analitice lunare privind Agregatele monetare, Sinteza monetară pe BNM și pe sistemul bancar, precum și privind Ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pentru publicare pe pagina oficială Web a BNM;
 2. Participă la elaborarea și prezentarea către Fondului Monetar Internațional a rapoartelor standardizate: pe Banca Centrală 1SR; pe Alte Corporații Depozitare 2SRprivind Agregatele monetare 5SR; privind Ratele medii 6SR; și raportului trimestrial pe Alte Corporații Financiare 4SR;
 3. Participă la elaboarea și verificarea datelor pentru Comunicatele BNM lunare “Evoluția indicatorilor monetari”, “Evoluția pieței creditelor și depozitelor”, precum și a datelor "Dinamica indicatorilor monetari" pentru Raportul anual al BNM;
 4. Participă la elaborarea și prezentarea către BNS a următoarelor informații: soldurile depozitelor cu rezidenți și nerezidenți vizând sistemul bancar; soldurile creditelor pentru sectoarele instituționale rezidente (gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației) și pentru nerezidenți pe sistemul bancar; soldurile depozitelor persoanelor fizice în băncile licențiate; cu privire la rulajul de casă al instituțiilor financiare din Republica Moldova;
 5. Participă la elaborarea și prezentarea către Ministerul Finanțelor a informației ”Cererile față de Guvern pe sistemul bancar”;
 6. Participă la efectuarea procesului de cross-verificare a rapoartelor recepționate de la bănci pentru asigurarea veridicității rapoartelor de ieșire, transmise către subdiviziunile BNM, FMI, BNS și alte instituții-corespondente;
 7. Participă la elaborarea datelor și compilarea Conturilor financiare.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 10.02.2019.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm, înainte de a fi invitat la concurs să studiați bibliografia de mai jos.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);
 2. Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016 (www.bnm.md/ro/content/instructiune-cu-privire-la-modul-de-intocmire-si-prezentare-rapoartelor-privind-ratele);
 3. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă, aprobată prin HCA al BNM nr.256 din 17.11.2011 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-modul-de-intocmire-de-catre-banci-raportului-privind-volumul);
 4. Instrucţiunea cu privire de modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin HCA al BNM nr.255 din 17.11.2011 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-de-modul-de-completare-de-catre-bancile-licentiate-raportului);
 5. Norme metodologice de compilare a sintezei monetare (http://www.bnm.md/ro/content/norme-metodologice-de-compilare-sintezei-monetare).


Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.