hackathon

ENEMO angajează personal local: Asistenți(te)/Translatori(toare), Șoferi în Chișinău, Orhei, Bălți, Comrat

*versiunea în limba engleză o găsiți mai jos

Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) este o un grup de 21 organizații de monitorizare a alegerilor din 17 țări post-comuniste din regiunea OSCE care sprijină și promovează cele mai bune standarde internaționale democratice de observare a alegerilor în regiune.

ENEMO a lansat Misiunea de Observare a Alegerilor (EOM) pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

EOM angajează personal local pentru a oferi suport observatorilor pe termen lung (LTO) ai EOM pentru pozițiile și în localitățile indicate mai jos:

1. Asistenți(te)/Translatori(toare) ai observatorilor pe termen lung (LTOs) în Chișinău, Orhei, Bălți, Comrat;

2. Șoferi în Chișinău, Orhei, Bălți, Comrat.

Data limită de aplicare: 4 ianuarie 2019 (sfârșit de zi)

Data de începere a angajării: 10 ianuarie 2019

Perioada angajării: două luni

Poziția

Localitatea

Numărul de poziții

Data de începere a angajării

Perioada angajării

Asistent(ă)/Translator(toare) al/a LTO

Chișinău

2

10 ianuarie 2019

2 luni

Asistent(ă)/Translator(toare) al/a LTO

Orhei

1

10 ianuarie 2019

2 luni

Asistent(ă)/Translator(toare) al/a LTO

Bălți

1

10 ianuarie 2019

2 luni

Asistent(ă)/Translator(toare) al/a LTO

Comrat

1

10 ianuarie 2019

2 luni

Șofer

Chișinău

2

10 ianuarie 2019

2 luni

Șofer

Orhei

1

10 ianuarie 2019

2 luni

Șofer

Bălți

1

10 ianuarie 2019

2 luni

Șofer

Comrat

1

10 ianuarie 2019

2 luni

Procedura de aplicare: candidații interesați urmează să transmită un CV recent și o scrisoare de intenție la adresa de email milena.kalezic@enemo.eu până pe data de 4 ianuarie (sfârșit de zi). În subiectul email-ului trebuie să fie indicat “Aplicație pentru personal local – EOM Moldova 2019 – [poziția pentru care aplicați]”.

Vor fi contactați doar candidații selectați.

Termenii de referință pentru poziții:

1. Asistent(ă)/Translator(toare) al/a Observatorilor

Subordonare: Observatori ENEMO EOM

Sumarul poziției: Asistentul/a va oferi servicii de traducere și asistență observatorilor.

Principalele responsabilități:

 • Traduceri verbale sau/și scrise observatorilor;
 • Asistență în organizarea ședințelor și evenimentelor, planificarea timpului de lucru, menținerea contactelor, pregătire documentației, etc.;
 • Participare la ședințe externe;
 • Călătorii cu observatorii înafara locului de repartizare;
 • Alte responsabilități la solicitare.

Cerințe:

 • Posedarea excelentă a limbii țării gazdă;
 • Posedarea limbii ruse în cazul ocupării pozițiilor în Bălți și Comrat;
 • Posedarea limbii engleze la nivel avansat;
 • Bune abilități de organizare și de utilizare a computerului;
 • Disponibilitatea de a lucra înafara orelor standard de muncă;
 • Disponibilitatea de a călători pe teritoriul Republicii Moldova.

Cerințe adiționale (neobligatorii):

 • Experiență în observarea alegerilor în țară sau la nivel internațional.

2. Șofer

Subordonare: membrul corespunzător al echipei de bază sau observatori EOM

Sumarul poziției: Șoferul va oferi servicii de transportare a personalului EOM utilizând automobilul propriu.

Principalele responsabilități:

 • Transportarea personalului EOM, inclusiv călătorii înafara locului de repartizare, în regiunea desemnată și la Chișinău.

Cerințe:

 • Permis de conducere de categoria B;
 • Automobil propriu în stare bună pentru călătorii pe teritoriul Moldovei;
 • Experiență de transportare a pasagerilor pe teritoriul Moldovei de cel puțin 10 ani;
 • Expertiză în găsirea rutei cele mai potrivite de transportare și cunoașterea drumurilor din Moldova,
 • Posedarea excelentă a limbii țării gazdă;
 • Posedarea limbii ruse în cazul ocupării pozițiilor în Bălți și Comrat;
 • Disponibilitatea de a lucra înafara orelor standard de muncă.

___________________________________________________________________________________________________

The European Network of Election Observation Organizations (ENEMO) is a group of 21 election observer organizations from 17 countries of post-communist countries of the OSCE region supporting and advancing best international democratic observation standards in the region.

ENEMO has deployed an Election Observation Mission (EOM) for the Parliamentary Elections, scheduled for February 24th 2019. 

The EOM is therefore undertaking recruitment of local staff to support the Long-Term Observers (LTO) of the EOM for the below positions and locations:

1. Assistants/Interpreters to Long Time Observers (LTOs) – Chisinau, Orhei, Balti, Comrat;

2. Drivers – Chisinau, Orhei, Balti, Comrat.

Closing Date of application: January 4, 2019 (by the end of the day)

Expected starting date of employment: January 10, 2019

Expected duration of the employment: two months

Position

City

Nb of possition

Expected starting date of employment

Expected duration of the employment

Assistant/Interpreter to LTOs

Chisinau

2

10th January

2 months

Assistant/Interpreter to LTOs

Orhei

1

10th January

2 months

Assistant/Interpreter to LTOs

Balti

1

10th January

2 months

Assistant/Interpreter to LTOs

Comrat

1

10th January

2 months

Driver

Chisinau

2

10th January

2 months

Driver

Orhei

1

10th January

2 months

Driver

Balti

1

10th January

2 months

Driver

Comrat

1

10th January

2 months

Application procedure: the interested candidates should send a recent Curriculum Vitae and a cover letter to the email address: milena.kalezic@enemo.eu  by January 4 (by the end of the day). The subject of the email should be “Application for local staff – EOM Moldova 2019 – [position you are applying for]” 

Only shortlisted candidates will be contacted.

Terms of reference for the positions:

1. Assistant/Interpreter to Observers

Responsible to: ENEMO EOM observers

Job Summary: Assistant provides translation and assistance service to observers.

Main Duties:

 • Provides verbal and /or writing translation to the observers;
 • Provides assistance in organizing meetings and events, plans working time, keeps contacts, prepares documents, etc.;
 • Participates in external meetings;
 • Travels outside the place of deployment with the observers;
 • Performs other duties as required.

Requirements:

 • Excellent knowledge of the language of the host country;
 • Russian in case of positions in Balti and Comrat;
 • Good knowledge of English language;
 • Good organizational and computer skills;
 • Ability to work having irregular working hours;
 • Readiness to travel.

Preffered but not obligatory:

 • Domestic or international election observation experience.

2. Driver

Responsible to: respective Core Team member or EOM observers

Job summary: Driver provides transportation service for EOM staff using their own car.

Main duties:

 • Provides transportation for EOM staff including travelling outside of the place of deployment, to the assigned area of responsibility, and to Chisinau.

Requirements:

 • Driver’s license, B category;
 • Own car in good condition for travelling in Moldova’s countryside;
 • Passengers’ driving experience of at least 10 years in Moldova’s countryside;
 • Expertise in finding the best route for driving and good familiarity with Moldovan roads;
 • Excellent knowledge of the language of the host country; Russian, in case of position in Balti and Comrat;
 • Ability to work having irregular working hours.
Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: ENEMO |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.