hackathon

Concurs de selectare a monitorilor în vederea monitorizării discursului de ură și instigare la discriminare în mass-media și spațiul public din Republica Moldova

COP Nr. 26 din 03.12.2018

CONTEXT

Începând cu anul 2017, Asociația Promo-LEX monitorizează discursului de ură și instigare la discriminare în mass media, online și spațiul public. Activitatea este realizată în cadrul unui proiect multianual „Consolidarea unei platforme de dezvoltare a activismului și educației de Drepturi ale Omului în Republica Moldova”, cu suportul financiar oferit de către Departamentul Justiție și Drepturile Omului din cadrul Fundației Soros-Moldova.

Recent, Promo-LEX a lansat primul raport de monitorizare Raport „Discursul de ură și instigarea la discriminare în spațiul public și mass-media din Republica Moldova[1]. Monitorizarea a fost realizată de către Promo-LEX cu suportul unei rețele de monitori.

Promo-LEX va continua monitorizarea discursului de ură și în anul 2019. În baza monitorizării vor fi elaborate rapoarte periodice care vor include analiza comprehensivă a situației cu privire la utilizarea discursului de ură și instigare la discriminare în mass media, online și spațiul public din RM, inclusiv în cadrul campaniilor electorale din anul 2019.  Rapoartele vor scoate în evidență tendințele în domeniu (actori, tipare, incidență, impact etc.) și vor analiza comparativ rezultatele monitorizării din anul 2018 cu cele obținute în 2019. Rapoartele vor include recomandări și propuneri de modificare a legislației, practicilor și politicilor în domeniu menite să prevină, combată și sancționeze penal și contravențional discursul de ură și instigarea la discriminare.

Metodologia de monitorizare va include monitorizarea de la distanță (a mass mediei și spațiul online), precum și monitorizarea în teren a evenimentelor publice.

OBIECTIVUL CONCURSULUI

Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare și contractare a 3 monitori în vederea monitorizării discursului de ură și instigării la discriminare în mass media, online și spațiul public din Republica Moldova.

Monitorii vor fi responsabili de:

 • monitorizarea mass media locală și regională din aria geografică de care vor fi responsabili;
 • monitorizarea discursurilor și evenimentelor publice din spațiul public din aria geografică de care vor fi responsabili;
 • participarea la ședințele periodice de planificare;
 • raportarea calitativă și în termen a rezultatelor monitorizării;
 • respectarea metodologiei de monitorizare;
 • participarea la un seminar de instruire;
 • semnarea și respectarea Codului de Conduită al monitorilor Promo-LEX;
 • alte sarcinii ce reies din specificul proiectului.

Termen și condiții de colaborare:

Monitorii vor fi contractați în perioada ianuarie – iunie 2019 (durata contractului – 6 luni), care va include două scrutine naționale: Alegerile Parlamentare din 24 februarie 2019 (ianuarie-martie 2019) și Alegerile Locale Generale (aprilie – iunie 2019).

Monitorii contractați vor presta servicii de monitorizare a discursului de ură și instigare la discriminare în spațiul public și mass media, a personalităților publice și liderilor de opinie, precum și cel generat de către concurenții electorali, în baza unui contract de prestări servicii. De asemenea, monitorii vor elabora rapoarte periodice de monitorizare, iar raportarea se va realiza prin intermediul unei platforme online.

Pentru serviciile prestate, monitorii vor primi un onorariu lunar fix. Suma onorariului va fi discutată și agreată cu candidații selectați.

CANDIDAȚI ELIGIBILI

În cadrul concursului pot participa reprezentanți ai societății civile (ONG locale sau naționale), lideri de opinie, cetățeni activi care sunt interesați de promovarea drepturilor omului și a activismului civic în general.

Sunt încurajați să aplice absolvenții și/sau studenții facultăților de drept, jurnalism, științe sociale, politice și alte domenii conexe.

ATENȚIE! Funcționarii publici, persoanele angajate în cadrul administrației publice locale şi/sau membrii partidelor politice nu pot participa în cadrul acestui concurs!

Aria geografică: sunt eligibili candidații de pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.

Volumul de activitate: aproximativ 35-50 de ore/lună. Activitatea va fi realizată de la distanță și periodic monitorizarea evenimentelor publice în teren.

*Promo-LEX va acoperi costurile de deplasare aferente activității de monitorizare (deplasări în afara localității de domiciliu a monitorilor). 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

Educație:

 • studii superioare în următoarele domenii: drept, științe politice, educație, comunicare, jurnalism, alte domenii conexe;
 • cunoștințe în domeniul drepturilor omului (înțelegerea conceptelor și principiilor de bază);

Experiență:

 • experiență de muncă/voluntariat/instruire în domeniul drepturile omului, egalitate și nediscriminare;
 • experiența anterioară în monitorizarea evenimentelor din spațiul public va constitui un avantaj;
 • experiența anterioară în monitorizarea mass-media va constitui un avantaj;
 • experiența de muncă/voluntariat în domeniul discursului instigator la ură va constitui un avantaj;

Competențe și abilități:

 • abilități de interacțiune şi comunicare cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.), vor constitui un avantaj;
 • abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • abilități analitice;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbilor română şi rusă;
 • obligatoriu – abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office – Word, Excel, Internet, e-mail, rețele sociale – Facebook, Odnoklassniki, VKontakte etc.).

Cerințe și/sau condiții specifice:

 • respectarea valorilor și principiilor universale ale drepturilor omului;
 • non-partizanat politic și neafilierea politică (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcări politice și nu se vor implica/nu vor susține, direct sau indirect, candidații din scrutinele din 2019);
 • responsabilitate și punctualitate;
 • integritate și discreție profesională;
 • acces permanent la calculator și Internet;
 • disponibilitate de a se deplasa în diverse regiuni ale țării în vederea monitorizării evenimentelor publice;
 • flexibilitate, mobilitate și activism.

Candidații interesați vor prezenta următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae actualizat (CV)
 2. Formular de aplicare      

Dosarul de Aplicare va fi transmis prin e-mail, la adresa angajare@promolex.md, cu mențiunea  Monitor_DIU/Prenume, Nume

Evaluarea dosarelor se va efectua în două etape:

Etapa I: evaluarea dosarelor sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate mai sus.

Etapa a II-a: Interviu (direct sau prin skype). La interviu vor fi invitați doar candidații pre-selectați.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților 14 decembrie 2018 , ora locală 18.00
Candidații vor fi informați despre rezultatele concursului până pe data de 20 decembrie 2018 (prin e-mail).
Pentru mai multe detalii, contactați – Irina Corobcenco, Asistentă de Proiect, Tel: (+373) 22 450 024,  GSM:(+373) 693 88 065 sau pe adresa de e-mail: irina.corobcenco@promolex.md

Anexă: Formular de aplicare

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Mai multe informații despre Asociația Promo-LEX puteți găsi pe www.promolex.md.  

[1] https://promolex.md/13894-raport-discursul-de-ura-si-instigarea-la-discriminare-in-spatiul-public-si-mass-media-din-republica-moldova/?lang=ro


Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.