Arhivar la USMF „Nicolae Testemițanu”

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de arhivar.

Cerinţe:

- Studii superioare în arhivistică, biblioteconomie, ştiinţe ale comunicării, filologie sau alte domenii conexe;
- Experienţă de lucru cu documentele/dosarele;
- Cunoaşterea computerului (Microsoft Word, Excel);
- Cunoaşterea limbilor română, rusă (cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj);
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul;
- Capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă.

Responsabilităţi:

- Arhivarea documentelor;
- Asigurarea securității și integrității documentelor pe perioada păstrării și utilizării acestora în Arhiva Universității;
- Asigurarea controlată a accesului la documente/dosare (eliberarea documentelor în original, certificatelor, extraselor de arhivă, copiilor de acte ș.a.);
- Acordarea de asistență metodologică și consultanţă subdiviziunilor universitare cu privire la modul de întocmire a dosarelor (studenți, rezidenți, doctoranzi, resurse umane ș.a.);
- Organizarea și predarea documentelor şi dosarelor cu termen permanent de păstrare în Arhiva Națională a Republica Moldova.

Expediaţi CV-ul şi o scrisoare de intenţie la adresa relatiipublice@usmf.md până la 30 septembrie 2019.
Ajută-ne să distribuim acest articol: