Avertizare
  • JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 376

Fisa de Post si Contractul Individual de Muncacaraseni.jpgAdesea in ONG din Moldova fisa de post este confundata/asimilata/identificata cu contractul de munca.

In unele ONG fisele de post au doar  angajatii cu norma intreaga (cu exceptia conducatorului), in altele toti angajatii indiferent de normarea muncii, in altele toti membrii echipei inclusiv voluntarii, in unele ONG continutul fiselor de post este identic continutului contractelor de munca, in alte organizatii  fisele de post  se contrazic cu continutul contractelor de munca, in unele ONG fisele de post cuprind numeroase pagini, sunt  voluminoase (incit marele Lev Tolstoi ar invidia volumele acestora)  in timp ce in alte ONG fisele de post reprezinta 3 -4 fraze.

Se intilnesc cazuri cind in ONG o persoana are o fisa de post si 2 contracte individuale de munca, dar si cazuri cind o persoana are 2 fise de post si un singur contract individual de munca, precum si cazuri cind exista fisa de post, dar nu exista contract individual de munca sau cind exista contract, individual de munca, dar nu exista fisa de post (desi este prevazuta in contract).


Deci care este diferenta dintre acestea?


Fisa de post nu este un instrument prevazut de legislatia muncii a RM, deci nu este un document obligatoriu cum este de ex: ordinul de angajare/concediere, contractul individual de munca, ROI (Regulamentul de Ordine Interioara) etc.

Fisa de post este un instrument managerial care nu depinde de natura raporturilor juridice in organizatie, ea se utilizeaza atit in cazul angajatilor / salariatilor (cu norma intreaga sau partiala) cit si a voluntarilor, care nu sunt angajati/salariati si desfasoara o activitate in baza Acordului de voluntariat.

Fisa de post ca document aparte nu produce efecte juridice cu exceptia cazurilor cind este anexata la Contractul Individual de Munca (CM), iar in contract se specifica expres ca salariatul se angajeaza sa-si onoreze obligatiunile descrise in Fisa de post.

Adesea se confunda continutul CM cu Fisa de post sau se conditioneaza existenta fisei de post in functie de CM.


Iata citeva deosebiri:

  • CM este negociabil – Fisa de post de regula nu, ea pur si simplu descrie ce si cum are de facut detinatorul postului
  • Fisa de post se elaboreaza /trebuie sa fie elaborata anterior CM (pina la angajare), in anunt sau la interviu se utilizeaza fisa de post, iar CM dupa ce a fost selectata.
  • CM poate fi reziliat – Fisa de post nu
  • CM produce efecte juridice fara fisa de post - Fisa de post nu produce efecte juridice fara CM
  • CM este instrument juridic ce naste rapoarte juridice – Fisa de post - nu, ea este doar un instrument de management ce descrie atributiile detinatorului, standardele profesionale si personale, ordinea de subordonare ( se enexeaza, de regula, organigrama)
  • Fisa se utilizeaza ca instrument de evaluare a performantei titularului functiei – in ce masura acesta corespunde cerintelor postului, in timp ce CM – nu, contractul doar reprezinta un acord de vointa dintre parti cu conditiile convenite dintre acestea.
  • CM se aplica doar in cazul angajatilor/salariatilor in timp ce Fisa de post se aplica si in cazul voluntarilor.
  • Datorita Fisei de post se pot evita problemele de angajare de genul: “subcalificat” si “supracalificat”, in timp ce CM nu ofera posibilitatea data.

Orice persoana care este angajata prin cumul intern (adica citeva functii in cadrul ONG) trebuie sa aiba CM separate insotite de fisele de post corespunzatoare.

Contractele si fisele de post ale echipei ONG trebuie sa fie semnate /aprobate de Directorul Executiv al ONG, iar contractul si fisa de post ale Directorului Executiv trebuie sa fie semnate de Presedintele Bordului  ONG in baza deciziei Bordului.

In articolele urmatoare voi explica mai amanuntit continutul si structura CM si a Fisei de post, greselile frecvente pe care le comit ONG in intocmirea acestor doua documente precum si veti obtine mai multe recomandari practice utile.


Gheorghe Caraseni,
Expert Management ONG

pentru Monitorul Civic