hackathon

AO „Casa Speranţelor” din or. Soroca anunţă concurs pentru selectarea unei companii de construcţii specializate în lucrări de construcţie/reparaţie drumuri

AO „Casa Speranţelor” din or. Soroca

anunţă  concurs pentru selectarea unei companii de construcţii specializate

în lucrări de construcţie/reparaţie drumuri

Prezentare generală:

Asociația Obștească „Centrul de Asistenţă Socială „Casa Speranţelor” implementează în perioada decembrie 2015- august  2016  proiectul „Împreună pentru o comunitate prosperă”, cu suportul Fundației Est - Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va realiza lucrările de reparaţie a unei porţiuni de drum în s. Şeptelici raionul Soroca.

Sarcina tehnică: Compania de construcţii va executa lucrările de reparaţie a unei porţiuni de drum conform indicaţiilor din caietul de sarcini,  care poate fi solicitat de la AO Centrul de Asistenţă Socială “Casa Speranţelor”, tel  069921994.

Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menţionate începând cu 1 mai 2016. Data de predare a lucrărilor este stabilită orientativ pentru 25 iulie 2016. Contractul se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi.

Cerinţe faţă de aplicanţi

Aplicanți pot fi companii de construcții rezidente în Republica Moldova care corespund următoarelor criterii:

-         Companie legal înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;

-         Licență de activitate în domeniul construcții/reparaţii drumuri;

-         Cel puţin 3 ani de experienţă în domeniu;

-         Viabilitate financiară demonstrată;

-         Echipă de implementare calificată.

Dosarul de participare trebuie să includă:

  1. Descrierea companiei;
  2. Copia certificatului de înregistrare;
  3. Copia licenței de activitate;
  4. O scurtă lista cu cele mai reprezentative obiecte executate anterior, cu nume de referință și numere de telefon;
  5. Caietul de sarcini completat cu prețuri, termeni de garanție, termeni de executare și calitate materiale;
  6. Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului.

Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

-         Termeni de executare a lucrărilor

-         Termeni de garanție

-         Costul lucrărilor, cu TVA

-         Experienţa companiei

Oferta trebuie trimisă în plic sigilat la următoarea adresa : AO „Centrul de Asistenţă Socială „Casa Speranţelor”, or. Soroca, str. Independenţei, 8. sau prin email la casasperan@yandex.ru cu nota „Tender companii de construcții”, până la data de 22 aprilie  2016,  ora 17.00. Ofertele pot fi trimise prin poștă, prin e-mail sau depuse personal.

Doar companiile selectate vor fi contactate.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.