Educaţie pentru integrare europeanăArticol adaugat de: Centrul de Resurse Umane ”DIALOG-Pro”

Centrul Educațional Pro Didactica, autorul Ghidului pentru pedagogi și lucrători de tineret, a elaborat acest instrument util pentru că ”școala poate și trebuie să ofere condiții pentru o mai bună înțelegere a aspectelor importante ce țin de UE”.

Ghidul pentru pedagogi și lucrători de tineret a reprezentat un suport informațional și metodologic important în vederea organizării unui șir de activități educative și de divertisment în instituțiile de învățământ preuniversitar despre valorile UE în cadrul proiectului ”Promovarea valorilor Uniunii Europene în școlile din Republica Moldova”, realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) și desfășurat în perioada 9-27 martie 2015.

Ghidul a cuprins trei săptămâni de activități, oferind pentru fiecare zi texte, informații și concursuri. Acțiunile au fost repartizate în așa mod încât tinerii să nu fie doar simpli ascultători, ci să stimuleze participarea activă a acestora. Cele trei săptămâni au fost structurate pe trei subiecte majore: Valorile europene, Spațiul comunitar și Europa cetățenilor. Pe parcursul acestei perioade elevii au aflat mai multe despre spațiul european, valorile, simbolurile, literatura, precum și aspirațiile cetățenilor din spațiul european. De asemenea, ei s-au familiarizat cu statele-membre ale Uniunii Europene, s-au informat despre procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, Acordul de Asociere și programele de mobilitate academică disponibile tinerilor.

Despre mesajele și informațiile care s-au regăsit în acest instrument de lucru am discutat cu Rima Bezede, președinta Centrului Educațional Pro Didactica, unul dintre autorii Ghidului.

Dnă Bezede, care au fost principalele aspecte pe care ați pus accentul atunci când ați elaborat Ghidul? Ce fel de informații ați dorit să transmiteți elevilor și tinerilor?

Pornind de la faptul că acest Ghid servește drept suport informațional și metodologic atât pentru profesori, cât și pentru formatori, ne-am propus, în primul rând, să sensibilizăm cadrele didactice referitor la importanța educației pentru integrare europeană și, în același timp, să oferim un ansamblu de activități concrete, socio-educative și de divertisment, care pot fi organizate cu ușurință în școli, contribuind la o informare mai amplă și mai specializată a elevilor. Printre subiectele cheie, abordate interesant și original, se numără valorile, spațiul comunitar UE și programele europene pentru tineri.

Cum a fost conceput Ghidul astfel încât informația să fie cât mai accesibilă pentru profesori și elevi?

Conceptul Ghidului aparține echipei de autori, formatori-experți ai Centrului Educațional Pro Didactica, cu o vastă experiență în elaborarea materialelor similare. Suportul este elaborat în cheia tehnologiilor educaționale moderne și conține un algoritm concret de realizare a activităților interactive, dar și materiale interesante și accesibile, ce permit aplicarea creativă a acestora atât în cadrul activităților formale, cât și non-formale.

Care a fost mesajul principal pe care ați dorit să-l transmiteți profesorilor și elevilor elaborând acest Ghid?

Unul dintre obiectivele majore ale Guvernului Republicii Moldova se referă la integrarea europeană, iar parafarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană oferă un cadru pentru consolidarea eforturile comune a tuturor părților, inclusiv a școlii, în calitatea sa de instituție educațională principală. Prin promovarea valorilor europene, prin organizarea activităților formale și non-formale, prin demersuri didactice creative, inclusiv prin cele propuse de acest Ghid, școala poate și trebuie să ofere condiții pentru o mai bună înțelegere a aspectelor importante ce țin de integrarea europeană și Uniunea Europeană, sporind astfel nivelul de informare a elevilor, viitori cetățeni europeni.

La elaborarea Ghidului ați mizat pe inițiativa și creativitatea beneficiarilor, care vor aborda original și contextual mesajul transmis. Sunteți mulțumită de reacția inversă din partea beneficiarilor?

Centrul Pro Didactica nu a fost direct implicat în procesul monitorizării activităților din școli, dar cunoaștem de la colegii noștri că acestea au fost realizate cu succes, iar feedback-ul este foarte pozitiv.

Ghidul pentru pedagogi și lucrători de tineret a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea Uniunii Europene în școlile din Republica Moldova” cu suportul programului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” și USAID.

Pentru informații suplimentare accesați:

Ghidul pentru pedagogi şi lucrători de tineret privind promovarea Uniunii Europene în şcoli
Promovarea UE în şcoli – un proiect ambiţios, cu rezultate remarcabile
Promovarea valorilor UE în școlile din RM

 

telegram