Ludmila Mitioglo: Drumul către Uniunea Europeană este dificil, dar nu imposibil de parcurs 
 
 
În cadrul unui interviu acordat portalului infoeuropa.md, Ludmila Mitioglo, președinta Centrului ”Pro-Europa” din Comrat, vorbește despre promovarea valorilor europene în Găgăuzia și despre rolul activ al fiecărui cetățean în acest proces.

Pe parcursul ultimilor ani, în Republica Moldova au fost create mai multe Centre ”Pro-Europa” pentru a facilita dialogul cu cetățenii în ceea ce privește acceptarea valorilor și standardelor europene asumate în drumul nostru către UE. Unul dintre acestea este Centrul ”Pro-Europa” de la Comrat, creat în anul 2009 pentru a promova valorile europene în Găgăuzia. Președinta Centrului, Ludmila Mitioglo, recunoaște că activitatea nu este una ușoară, având în vedere inclusiv euroscepticismul cetățenilor, datorat în mare marte nerealizării reformelor. În același timp, recunoaște că odată cu instituirea unui dialog permanent cu cetățenii, viziunile acestora încep treptat să se schimbe. În cadrul unui interviu acordat portalului infoeuropa.md, Ludmila Mitioglo vorbește despre factorii care îi determină pe cetățeni să privească cu scepticism spre UE, dar și despre sentimentul de libertate, securitate, justiție și respect, care ne poate aduce mai aproape de comunitatea europeană.
 
Dnă Mitioglo, cum ați evalua activitatea Centrului pe parcursul acestor șase ani de activitate? Pe cât de ușor sau, dimpotrivă, dificil este să vorbești despre valorile europene într-o regiune vorbitoare preponderent de găgăuză și rusă?
 
De la inaugurarea sa în martie 2009, Centrul European ”Pro-Europa” din Comrat s-a implicat activ în implementarea programelor europene, în promovarea valorilor și standardelor UE, prin organizarea diferitor întâlniri, platforme de discuții cu experții, promovarea parteneriatelor între UE și Republica Moldova. De asemenea, Centrul a realizat mai multe discuții privind Europa la radio, a susținut rubrici de întrebări și răspunsuri în ziare, a lansat concursuri pentru tineri, a sărbătorit Zilele Europei și a organizat multe alte evenimente cu tematică europeană pentru a sensibiliza cetățenii din Găgăuzia față de valorile și standardele europene.
 
Astfel, am încercat să umplem golul informațional despre UE prin dialog, discuții, reuniuni, consultări publice. Ne-am propus să discutăm despre modul cum au fost implementate reformele în Europa, cu ce probleme s-au confruntat țările membre, cum le-au soluționat și ce au reușit aceste state să realizeze până în prezent. Respectiv, vrem să analizăm prin ce anume transformările de acolo, care în mai puțin de două decenii au schimbat radical modul de viață a cinci sute de milioane de oameni și i-au integrat în civilizația europeană, sunt similare sau diferite de cele promovate de reformatorii moldoveni.
 
Pe parcursul acestor șase ani, am stabilit un dialog onest și sincer cu comunitatea, având în vedere că am discutat despre fondurile europene, despre integrare, democrație, statul de drept, despre transformările care precedează reformele, propuse de partenerii noștri de dezvoltare în persoana Uniunii Europene.
 
Trebuie să recunoaștem că toate acestea nu au fost obținute cu ușurință, în mare parte din cauza influenței propagandei unor politicieni și ideologi. În rezultat, societatea s-a ales cu stereotipuri primitive și percepții greșite despre țările europene și vectorul de dezvoltare al țării. Aceste stereotipuri au provocat în societate teamă și agresivitate. Pe de altă parte, reformatorii moldoveni nu au reușit să convingă oamenii de corectitudinea și importanța implementării reformelor, iar acțiunile unor organizații neguvernamentale, inclusiv ale Centrului ”Pro-Europa” din Comrat, nu sunt suficiente.

Versiunea integrală a interviului în limba română poate fi citică aici:

http://www.infoeuropa.md/interviuri/drumul-catre-uniunea-europeana-este-dificil-dar-nu-imposibil-de-parcurs/

 

Дорога в Европейский Союз трудна, но ее можно пройти

 В интервью порталу infoeuropa.md, Людмила Митиогло, председатель Европейского Центра Pro-Europa в Комрате говорит о продвижении европейских ценностей в Гагаузии и о роли каждого человека в этом процессе.

За последние годы, в Молдове были созданы несколько центров Pro-Европа с целью содействия диалогу с гражданами, относительно европейских ценностей и стандартов, которые наша страна решила внедрить на своем пути к ЕС. Одним из них является Европейский Центр Pro-Europa в Комрате, созданный в 2009 году для продвижения европейских ценностей в Гагаузии. Председатель Центра Людмила Митиогло признает, что деятельность не из легких, учитывая, в том числе, скептицизм граждан, в основном, связанный с отказом продвижения реформ. В то же время, она признает, что в результате регулярного диалога с гражданами, их взгляды постепенно начинают меняться. В интервью  порталу infoeuropa.md, Людмила Митиогло говорит о факторах, которые заставляют граждан смотреть в сторону ЕС со скептицизмом, но также и о чувствах свободы, безопасности, справедливости и уважения, которые могут сблизить нас c европейским сообществом.

 Госпожа Митиогло, как вы оцениваете деятельность Центра в течение этих шести лет? Насколько легко или, наоборот, трудно говорить об европейских ценностях в регионе , говорящем, в основном , на гагаузском и русском языках?

 С момента своего открытия в марте 2009 года, Европейский Центр Pro-Europa в Комрате, занимался тем, что внедрял европейские программы, ценности и стандарты через информационные встречи, дискуссионные платформы с экспертами, продвигал партнерские отношения между ЕС и РМ, осуществлял диалоги о Европе на радио, рубрику вопросов и ответов в газетах, инициировал конкурсы для молодежи, празднование Дня Европы и многое другое.

Формируя понимание принципов и стандартов ЕС, мы пытались восполнять информационные пробелы через диалог, дискуссии, встречи, публичные консультации. Нам хотелось рассказать о том, как происходили реформы в странах Европы, с какими проблемами эти страны сталкивались,  каким образом их решали и чего на сегодняшний день добились. И соответственно, о том, чем тамошние преобразования, менее чем за два десятилетия коренным образом изменившие жизненный уклад пятиста (500) с лишним миллионов людей и интегрировавшие их в европейскую цивилизацию, были схожи с молдавскими реформаторами и чем от них отличались.

 За эти 6 лет мы создали честный и искренний диалог с сообществом, т.к. говорили об европейских фондах, об интеграции, демократии, верховенстве закона, изменениях, которым предшествуют реформы, предлагаемые нашими партнерами по развитию в лице Европейского Союза, отмечали День Европы.

 Все это нам давалось не легко, зачастую, это связано было с влиянием официозной пропаганды политиков, идеологов и пропагандистов, как следствие, у общества возникли примитивные стереотипы и искаженные представления о европейских государствах и векторе их развития. Эти стереотипы спровоцировали страх и агрессию у общества. С другой стороны, молдавские реформаторы не убедили людей в правильности реформ, а сил нескольких неправительственных организаций, включая Центр “Pro-Europa” в Комрате, не достаточно.

Полный текст интервью на русском языке