Opinia profesioniștilor din justiție despre sistemul în care activează: Ce măsuri trebuie întreprinse pentru a spori eficiența și pentru a elimina corupția din sistem?Independența judecătorilor și a procurorilor, autoadministrarea acestor profesii, calitatea justiției și fenomenului corupției, într-un sondaj printre profesioniști

  • În 2023, 91% din judecători se consideră independenți, însă menționează cel mai frecvent politicienii (27%) și presa (23%) ca factori ce i-ar influența
  • O treime din judecători, 4 din 10 procurori și două treimi din avocați consideră în 2023 că în Moldova există multă corupție

DSC

Peste 80% din judecători și procurori consideră că nivelul scăzut al încrederii în justiție se datorează atacurilor politicienilor în adresa justiției și imaginii nejustificate create de mass-media, pe când numărul avocaților care împărtășesc această opinie este mult mai mic. Marea majoritate a avocaților cred că ilegalitățile admise de judecători și procurori, dar și neaplicarea sancțiunilor pentru aceste abateri duc la un nivel scăzut de încredere.

Acestea sunt doar câteva dintre constatările sondajului „Percepția judecătorilor, procurorilor și avocaților despre justiție și fenomenul corupțieiˮ, prezentat miercuri, 12 iulie 2023. În cadrul cercetării au participat 604 persoane, reprezentând 20,8% din toți judecătorii, procurorii și avocații care activează efectiv în Republica Moldova[1]. Chestionarele au fost completate de 128 de judecători (34%), 253 de procurori (43%) și 223 de avocați (11%).

Sondajul a avut scopul de a afla opinia judecătorilor, procurorilor și avocaților cu privire la starea justiției, inițiativele de reformare a acesteia și fenomenul corupției. El a fost realizat în perioada aprilie-iunie 2023 de Centrul de Analiză și Investigații în Sociologie, Politologie și Psihologie „CIVIS” la comanda Centrului de Resurse Juridice din Moldova.

Prezentarea rezultatelor sondajului a avut loc în cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanți ai Parlamentului și Ministerului Justiției, ai Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale și Uniunii Avocaților, precum și colegi din societatea civilă și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare.

„Starea justiției o putem vedea prin sondaje de acest fel, întrucât ele reflectă atitudinile și opiniile celor care formează sistemul de justiție – judecătorii, procurorii și avocații. Este important să colectăm și să analizăm opiniile lor pentru a înțelege cum evoluează acest sistem, dacă există sau nu susținere pentru reforme și inițiative anticorupție. Dincolo de cifre, avem oameni care acționează într-un mod sau altul anume datorită convingerilor, ceea ce influențează rezultatele muncii profesioniștilor din sistemul justiției, dar și felul în care aceste rezultate sunt simțite și percepute de societate”, a menționat Ilie Chirtoacă, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.

DSC

Datele colectate în cadrul sondajului arată tendința de creștere a numărului susținătorilor evaluării externe anunțată de autorități, supranumită și vetting. Comparativ cu anul 2020, sunt tot mai mulți judecători, procurori și avocați care susțin procesul de vetting. Cu toate acestea, judecătorii și procurorii cu o mai mare experiență de muncă în sistem rămân reticenți în legătură cu această procedură.

Întrebați despre ce măsuri trebuie întreprinse pentru a spori eficiența justiției, marea majoritate a respondenților au optat pentru simplificarea procedurilor judiciare și repartizarea aleatorie a dosarelor în procuratură.

O altă tendință observată se referă la aprecierea nivelului de corupție în cadrul profesiilor de judecător, procuror și avocat. Cifrele din sondaj confirmă că profesiile juridice în general recunosc existența fenomenului corupției în țară și în sistemul de justiție, însă preferă să creadă că actele de corupție sunt răspândite mai larg în alte profesii decât în cea din care fac parte.

Judecătorii, procurorii și avocații au opinii asemănătoare cu referire la cauzele corupției. Toate cele trei profesii au indicat spre salariile mici (82% din judecători, 95% din procurori și 69% din avocați) și neatragerea la răspundere a corupților (76% din judecători, 77% din procurori și 89% din avocați). Profesioniștii din sistemul justiției consideră drept cauze ale corupției și lipsa de transparență a organelor de conducere și autoadministrare, precum și deficiențele în sistemul de selecție și promovare în carieră.

Centrul de Resurse Juridice din Moldova a realizat sondaje similare în anii 2015 și 2020, iar datele din sondajul actual au fost comparate între profesii, precum și cu răspunsurile la întrebările similare oferite în cadrul sondajelor precedente.

Ediția 2023 a sondajului a fost posibilă cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova, în cadrul proiectului „Susținerea eforturilor de integritate și anticorupție prin monitorizare activă de către societatea civilă în Moldova”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova.

Prezentarea integrală a sondajului și alte declarații pot fi urmărite în înregistrarea video a evenimentului

 

[1] Conform datelor oficiale, la începutul anul 2023, în Moldova activau efectiv 375 de judecători, 592 de procurori și 1,986 de avocați.