Gala Bunelor Practici: Activismul civic al tinerilor – soluția dezvoltării comunitare, ediția a XII-agala tineri 2022În cadrul Școlii de Vară ,,YouthBank”, la 01 iulie 2022, în sălile de conferințe ale Complexului Turistic Costești s-a desfășurat Gala Bunelor Practici, cu genericul: ,,Activismul civic al tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, Ediţia a XII-a, în scopul celebrării rezultatelor performante ale celor 34 de proiecte realizate de tinerii activi din 15 localități ale raionului, în cadrul Rundei a XXIV – a de granturi mici a Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”.

La festivitate ne-au onorat cu prezenţa lor şi cu frumoase mesaje de susţinere şi de încurajare partenerii pentru dezvoltarea politicilor de tineret, care au subliniat importanța programului în sporirea activismului civic al tinerilor și dezvoltarea durabilă a comunităților locale, precum și consolidarea eforturilor pentru asigurarea continuității acestui program care susține diversitatea și incluziunea socială a tinerilor (fete și băieți), inclusiv din categoriile defavorizate:
– Domnul Sorin MEREACRE, Președintele Fundației Est-Europene din Moldova;
– Excelența Sa, distinsa doamnă Katarina FRIED, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Suediei în Republica Moldova;
– Domnul Mihail SILISTRARU, Președintele raionului Ialoveni;
– Distinsa doamnă Galina TONU, Vicepreşedintele raionului Ialoveni.

Acest eveniment s-a remarcat prin participarea activă a celor 10 echipe ale Programului ,,Fondul pentru Tineri” din raioanele Republicii Moldova:

Echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni, coordonator – domnul Sergiu GURĂU;
Echipa Fondului pentru Tineri Cahul, coordonator – domnul Nicolae MOCANU;
Echipa Fondului pentru Tineri Orhei, coordonator – doamna Corina ERHAN;
Echipa Fondului pentru Tineri Soroca, coordonator – doamna Stela BABICI;
Echipa Fondului pentru Tineri Ștefan-Vodă, coordonator – doamna Adelina BARBĂNEAGRĂ;
Echipa Fondului pentru Tineri Varnița, r. Anenii Noi, coordonator – doamna Svetlana BUDIȘTEAN;
Echipa Fondului pentru Tineri Bălți, coordonator – doamna Rodica FRECĂUȚAN;
Echipa Fondului pentru Tineri Sîngerei, coordonator – doamna Rodica FRECĂUȚAN;
Echipa Fondului pentru Tineri Rîșcani, coordonator – doamna Svetlana RAIFURA;
Echipa Fondului pentru Tineri Bender, coordonator – doamna Galina BURLACA.

Gala Bunelor Practici a cuprins Concursul ,,Topul Proiectelor de Succes”, care s-a desfăşurat în 4 ateliere de lucru. Menționăm că, au fost prezentate rezultatele performante ale echipelor de voluntari, ale grupurilor de iniţiativă civică ale tinerilor, ale consiliilor locale de tineret și ale consiliilor elevilor din 15 localități ale raionului, care au realizat activităţi și proiecte pentru tineret cu suportul Rundei a XXIV – a de granturi mici a Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”.

După o amplă analiză a proiectelor prezentate, comisia specială a desemnat laureaţii Concursului ,,Topul Proiectelor de Succes”, iar administraţia raionului Ialoveni împreună cu partenerii le-a decernat diplome și premii.

La lucrările atelierului I ,,Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor”, coordonat de domnișoara Maria LEVINTE, consilier raional în Consiliul Raional Ialoveni, au participat:

1) Grupul de inițiativă civică ,,Prietenii” din Liceul Teoretic Costești, lider – Andreea Levinte, mentor – Liliana Bortă, pentru implementarea proiectului nr. 581 ,,Profesia noastră de vis”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
2) Grupul de inițiativă civică ,,Youth Klinic ,,Avante”, Ialoveni, lider – Daniel Iovu, mentor – Lilia Dunai, pentru implementarea proiectului nr. 587 ,,Sunt sănătos ! Creez ! Particip !”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
3) Grupul de inițiativă civică ,,Artizanii juniori” din Liceul Teoretic ,,Olimp”, Costești, lider – Gabriela Mereacre, mentor – Diana Roșca, pentru implementarea proiectului nr. 591 ,,Ne întoarcem la origini”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
4) Grupul de voluntari din Liceul Teoretic ,,Petre Ștefănucă”, Ialoveni, lider – Adriana Purcica, mentor – Natalia Donică, pentru implementarea proiectului nr. 610 ,,Un pas spre schimbare, succes și mobilizare”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
5) Consiliul Local de Tineret Răzeni, lider – Cristina Zaltur, pentru implementarea proiectului nr. 583 ,,Consolidarea echipei CLT Răzeni”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
6) Consiliul Local de Tineret Sociteni, lider – Cristian Staci, mentor – Alexandra Moldovanu, pentru implementarea proiectului nr. 595 ,,Foișorul prieteniei”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
7) Grupul de inițiativă civică ,,Viitorul suntem noi” din Liceul Teoretic ,,Petre Ștefănucă”, Ialoveni, lider – Alexa Groian, mentor – Rodica Petco, pentru implementarea proiectului nr. 606, intitulat: ,,Educația: din datorie în plăcere”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
8) Grupul de inițiativă civică ,,PRO – potențial, rezultat și organizare” din Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade”, Puhoi, lider – Valeria Șarpe, mentor – Veronica Șarpe, pentru implementarea proiectului nr. 611, intitulat: ,,Comunicarea – cheia succesului”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
9) Consiliul elevilor din Liceul Teoretic Horești, lider – Adela Munteanu, mentor – Serghei Stavciuc, pentru implementarea proiectului nr. 614, intitulat: ,,PRO – inițiativă, implicare și schimbare”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.

În cadrul atelierului II ,,Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice”, coordonat de doamna Galina TONU, vicepreședintele raionului Ialoveni și de doamna Veronica MELINTEANU, manager de program, A. O. ,,Eco-Răzeni”, au participat:

1) Consiliul Local de Tineret Răzeni, lider – Liliana Munteanu, mentor – Elena Untilă, pentru implementarea proiectului nr. 584 ,,Locul amintirilor”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
2) Consiliul elevilor din Liceul Teoretic ,,Mihail Bârcă”, Mileștii Mici, lider – Vitalina Popov, mentor – Oxana Limbas, pentru implementarea proiectului nr. 592 ,,Educația nu are vârste”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
3) Consiliul Local de Tineret Ialoveni, lider – Andreea Darii, mentor – Victoria Ceban, pentru implementarea proiectului nr. 593, intitulat: ,,Aleea tinerilor”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
4) Consiliul elevilor din Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni, lider – Cristina Plotnicov, mentor – Nadejda Malai, pentru implementarea proiectului nr. 605 ,,Eco-Bike”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
5) Consiliul Local de Tineret Răzeni, lider – Ion Puica, pentru implementarea proiectului nr. 582 ,,Un parc altfel”, ediția a II-a”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
6) Grupul de inițiativă civică ,,Frumosul e în noi” din or. Ialoveni, lider – Alina Corcodel, mentor – Tamara Vîrlan, pentru implementarea proiectului nr. 594, intitulat: ,,Scuarul ,,Porumbița”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
7) Grupul de inițiativă civică ,,Schimbarea” din Liceul Teoretic ,,Ion Pelivan”, Răzeni, lider – Liliana Munteanu, mentor – Natalia Mereuță, pentru implementarea proiectului nr. 601, intitulat: ,,Printre brazi”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
8) Consiliul Local de Tineret Molești, lider – Diana Cujbă, mentor – Denis Baterianu, pentru implementarea proiectului nr. 603, intitulat: ,,Un tânăr implicat – un mediu curat !”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
9) Consiliul Local de Tineret Văsieni, lider – Ecaterina Grigoraș, pentru implementarea proiectului nr. 613, intitulat: ,,Tinerii pun umărul”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.

În cadrul atelierului III ,,Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active”, coordonat de domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Consiliul raional Ialoveni și domnul Sergiu GURĂU, director executiv, Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, au participat:

1) Grupul de inițiativă civică ,,Dreamers” din Liceul Teoretic Molești, lider – Aurelia Doibani, mentor – Svetlana Catan, pentru implementarea proiectului nr. 590 ,,Școala – a doua casă !”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
2) Grupul de inițiativă civică ,,Visătorii” din Gimnaziul Gangura, lider – Stela Cobzac, mentor – Lilia Șchiopu, pentru implementarea proiectului nr. 589 ,,Bine ați venit !”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
3) Clubul tinerilor cititori urbani din Biblioteca publică raională ,,Petre Ștefănucă”, Ialoveni, lider – Alexandra Gîndea, mentor – Snejana Crucerescu, pentru implementarea proiectului nr. 599 ,,Un spațiu nou pentru clubul de robotică”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
4) Grupul de inițiativă civică ,,Ghioceii” din Grădinița nr. 1 ,,Ghiocel”, Răzeni, lider – Mariana Negru, pentru implementarea proiectului nr. 600 ,,Creștem ! Învățăm ! Ne jucăm ! Creăm !”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
5) Grupul de inițiativă civică ,,Lingviștii” din Gimnaziul Gangura, lider – Agnia Ghețiu, mentor – Marina Bumbu, pentru implementarea proiectului nr. 596 ,,Școala – starea de bine a fiecărui elev”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
6) Consiliul Local de Tineret Țipala, lider – Evelina Plămădeală, mentor – Silviu Bivol, pentru implementarea proiectului nr. 608, intitulat: ,,Youth space”, ediția a II-a”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
7) Grupul de inițiativă civică ,,Noi suntem schimbarea” din Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade”, Puhoi, lider – Lidia Plăcintă, mentor – Tatiana Soltan, pentru implementarea proiectului nr. 609, intitulat: ,,Micii cercetași ai istoriei satului”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
8) Consiliul Local de Tineret Cărbuna, lider – Liliana Balan, mentor – Nicoletta Cebotari, pentru implementarea proiectului nr. 612, intitulat: ,,Voluntarii în prim-plan”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.

La lucrările atelierului IV ,,Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber”, coordonat de doamna Diana JOSU-BRANIȘTE, Șef, Secția Cultură Ialoveni, au participat:

1) Consiliul Local de Tineret Zîmbreni, lider – Cătălina Cebotari, mentor – Alexandra Pînzaru, pentru implementarea proiectului nr. 580 ,,Biblioteca ,,Zunea”, ediția a II-a”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
2) Grupul de inițiativă civică ,,Tinerii sunt puterea” din or. Ialoveni, lider – Iana Cazanir, mentor – Victoria Ceban, pentru implementarea proiectului nr. 586 ,,Știința – cunoașterea organizată”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
3) Consiliul elevilor din Liceul Teoretic ,,Andrei Vartic”, Ialoveni, lider – Iulita Berezovskaia, mentor – Ana Doschinescu, pentru implementarea proiectului nr. 588 ,,Cafeneaua literară”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
4) Consiliul Local de Tineret Văsieni, lider – Corina Meriacri, mentor – Diana Mihaila, pentru implementarea proiectului nr. 604 ,,Un ungheraș de poveste pentru fiecare”, ediția a II-a”, s-au învrednicit de trofeul excelenței civice, certificate de competențe și premiul de 600 lei.
5) Grupul de inițiativă civică ,,Împreună pentru un sat mai prosper”, Dănceni, lider – Daniela Popov, mentor – Mariana Ursu, pentru implementarea proiectului nr. 585 ,,Timpul liber recreează, timpul liber inovează”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
6) Grupul de inițiativă civică ,,Sport life” din Gimnaziul ,,Mihai Eminescu”, Ulmu, lider – Valentina Teni, mentor – Tudor Jumir, pentru implementarea proiectului nr. 598, intitulat: ,,O minte sănătoasă într-un corp sănătos !”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
7) Consiliul Local de Tineret Țipala, lider – Bogdan Neculai, mentor – Maria Ghețiu, pentru implementarea proiectului nr. 602, intitulat: ,,Streetball”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.
8) Grupul de inițiativă civică ,,Healthy mind” din or. Ialoveni, lider – Tatiana Seul, pentru implementarea proiectului nr. 607, intitulat: ,,Biblioteca stradală”, s-au învrednicit de diplomă de merit, certificate de competențe și premiul de 300 lei.

Astfel, participanții au beneficiat de certificate de competențe, diplome de laureat, premii, suvenire, servicii de transport, pauză de cafea și de prânz, spaţiu prietenos pentru ateliere, din atitudinea generoasă şi suportul considerabil al actorilor dezvoltării sustenabile a politicilor de tineret: Fundația Est-Europeană din Moldova din resursele Suediei, Consiliul Raional Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, fapt pentru care le suntem profund recunoscători.

Deoarece, tradiția de a desfășura runde de granturi pentru tineri generează o performanță uimitoare în dezvoltarea politicilor de tineret, le dorim succese remarcabile tuturor tinerilor activi și cutezători!

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni