CNPAC a lansat un nou program de educație parentalăLOGO CONECT TRANSPARENT

Programul CONECT. Adolescența pe înțelesul părinților – un nou program de educație parentală, adresat părinților și îngrijitorilor de adolescenți a fost lansat  pe 25 ianuarie 2021 de către Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, cu susținerea UNICEF Moldova.

Programul CONECT a fost elaborat de o echipă de expeți din România și Republica Moldova, având la bază cercetări relevante despre adolescență și parentalitate, care au scos în evidență principalii factori de protecție care asigură funcționarea sănătoasă la vârsta adolescenței.

Programul de educație parentală CONECT  este un program structuralde intervenție în grup, acesta conține 15 sesiuni, livrate în cadrul a 5 module și abordează subiecte sensibile, relevante vârstei adolescenței: comunicarea cu adolescenții, rezolvarea de probleme, orientarea vocațională, particparea la luarea deciziilor, gestionarea situațiilor problematice, educația sexuală etc.

Primul grup de părinți beneficiari ai Programul CONECT a participat la Sesiunea introductivă care desfășurat online la 25 ianuarie curent. În perioada ianuarie-mai 2021 în cadrul Programului CONECT. Adolescența pe înțelesul părinților vor fi organizate cel puțin 12 grupuri de părinți, circa 200 părinți/îngrijitori de adolescenți din mun. Chișinău și raionul. Sîngerei care vor urma sesiunile programului pentru a dezvolta abilități de comunicare cu adolescenții și de a face față provocărilor cu care se confruntă în postura de părinți și îngrijitori de adolescenți.

Activitățile sunt organizate în cadrul proeictului Parentalitate responsabilă pentru o adolescență sigură”, implementat de CNPAC cu suportul UNICEF Moldova.  De asemenea, în cadrul proiectului va avea loc instruirea unui grup de formatori, care va livra Programul CONECT părinților și îngrijitorilor de adolescenți.

Prin intermediul livrării Programului CONECT,  CNPAC își propune să ajute părinții/îngrijitorii să identifice corect necesitățile și schimbările prin care trec adolescenții, să-și dezvolte competențe/comportamente prin care ar ajuta tinerii să devină persoane responsabile, încrezătoare și independente, să consolideze factorii de protecție și să diminuieze riscurile din viața adolescențiilor.

Reducerea practicilor parentale dure de educare și crearea unor relații părinte-copil pozitive reprezintă un obiectiv al strategiilor INSPIRE – un instrument agreat la nivel internațional în atingerea Obiectivului de dezvoltare durabilă 16.2, care reprezintă o resursă bazată pe dovezi pentru toți cei care se angajează să prevină și să răspundă la violența împotriva copiilor și adolescenților– începând de la guvern și până la organizațiile locale, de la societatea civilă și până la sectorul privat.