Ziua Informării publice la primăria orașului Stefan Voda

Pentru democratizarea în continuare a vieții publice, modernizarea administrației publice și aducerea ei în concordanță cu standardele europene avem nevoie de o mai mare deschidere cătrecetățeni, spre mediul în care activează autoritățile publice locale si centrale.

foto76

foto7

Studiind experiențațârilor dezvoltate, identificăm că cel mai bun mod de a înainta spre o bună guvernare este încurajarea dialogului la scară largă despre idei, acțiunișiopțiuni. În acest fel, autoritățile locale pot lua decizii care să fie înțelese de cetățeni. La rândul lor, toțicetățenii trebuie să fie conștienți de importanta participării și implicării lor în procesul de guvernare. Societatea civilă poate influența formularea politicilor și a proiectelor prin intermediul calității de membru în grupurilor de cetățeni, a acordurilor de parteneriat sau prin intermediul reprezentanțiloraleșiși stabilirea interactivă a normelor în procesul de implementare a politicilor, proiectelor cu impact asupra cetățenilor si dezvoltăriicomunității.

Astfel, la data de 10 decembrie 2019, la primăriaorașului Stefan Voda s-a desfășurat Ziua Informării Publice, activitate care a dat prilej mai mult 60 de cetățeni sa viziteze oficiile primăriei, sa facăcunoștința directa cu funcționarii din diverse servicii, sa discute cu noul primar al orașului dl Vladislav Cociu, cât șicu viceprimarii urbei, săobținăinformații de la noii consilieri locali , care au venit cu un șir de propuneri ce țin de transparența proiectelor decizionale locale. foto1

Primarul a menționat, căprimăria este ,, oficiul aleșilor locali” și este în serviciul cetățeanului, iar aceste întruniri publice fac ca procesul de luare a deciziilor să fie cât mai transparent, cât mai deschis și mai participativ.

Exemplu recent sunt audierile publice privind proiectului bugetului pentru anul 2020 la care au participat activ societatea civilă din oraș, venind cu propuneri concrete de dezvoltare social-economică a orașului.

La data de 13 decembrie 2019 este convocatăședința consiliului orășenesc pentru aprobarea bugetului, unde am fost invitați sa monitorizam transparenta procesului de a aprobare a proiectului de decizie.foto 2

În continuare, consilierul dna Olga Cheapchi a făcut un transfer de informații care au consecințe netransparente și care s-au pus în discuție in fata auditoriului, unde funcționarii publici au dat răspunsuriși și-au expus opiniile.

foto3foto4

Totodată funcționarilor, consilierilor li s-au adresat întrebări constructive ce țin de administrarea serviciilor primăriei, de situația socialăși mediu, transparența bugetară, dezvoltarea social-economică pentru următorii 4 ani etc.

Încurajează faptul că tinerii din oraș nu au rămas indiferenți și au organizat o vizită la primărie pentru a participala discuțiile destinate Zilei Informării Publice, activitate nouă pentru ei.

În fațaaleșilor locali și a cetățenilor au fost puse fișe cu propuneri concrete de îmbunătățire a stării orașului de către tinerii ecologiști a Liceului Teoretic,, Stefan Voda”, ceia ce da dovada ca orașul nostru are viitor, iar tinerii au speranțe sa realizeze visele lor.

În urma discuțiilor din cadrul evenimentului, dna Tatiana Marin, managerul proiectului a menționat ca autoritățile administrației publice trebuie să asigure transparența activității lor (să informeze corect și la timp pe cetățeni cu privire la programele de dezvoltare și la costurile alocate acestora), iar pe de altă parte, să permită accesul cetățenilor la elaborarea planurilor de amenajare și sistematizare a teritoriului, la proiectarea bugetelor, la programele de dezvoltare durabilă și de protecție a mediului.foto5

Trebuie să menționez că pentru a asigura informații despre administrația publică locală a or. Ștefan Vodă către un public cât mai larg Ziua Informării Publice a fost transmis on-line.

Activitatea a fost implementată de cătreMișcarea Ecologista Stefan Vodă în parteneriat cu primăriaor. Stefan Voda în cadrul proiectului,, Societate civilă activă pentru o bună guvernare transparentă locală”, cu suportul Ambasadei SUA.

Natalia Stefan, membru echipei de implementare