Declaraţie comună a Asociației Obștești Promo-LEX și a Institutului pentru Drepturile Omului privind răspunderea altor 8 judecători care au examinat dosare în incinta Comisariatelor de Poliție și au aplicat arest persoanelor maltratateLa 31 martie 2010, Institutul pentru Drepturile Omului (în continuare IDOM) și Asociația Obștească Promo-LEX (în continuare Promo-LEX) au depus plîngeri la Consiliul Superior al Magistraturii în privința altor 8 judecători care au examinat dosare în incinta Comisariatelor de poliție a mun. Chișinău în zilele de 8 – 10 aprilie 2009.

Plîngerile sunt depuse în privința

1. judecătorului Oleg Meliniciuc, vice președintele judecătoriei sectorului Rășcani mun. Chișinău, care s-a deplasat la Comisariatul de Poliție sect. Rîșcani în ziua de 8 aprilie 2009 unde a examinat materiale administrative și a emis decizii de aplicare a sancțiunilor administrative în privința a cel puțin 8 persoane. Astfel de exemplu, lui Obadă Ion Serghei i-a dat arest administrativ pentru 2 zile; lui Buzică Andrei Valentin - arest administrativ pentru 3 zile, lui Renchez Sergiu Ion - arest administrativ de 15 zile, lui Tîrsîna Dumitru Nicolai - arest administrativ de 15 zile, lui Munteanu Serghei Evghenii - arest administrativ de 3 zile, lui Nacu Alexandru Andrei- arest administrativ de 2 zile, lui Nacu Serghei Andrei - arest administrativ de 2 zile, lui Chercheja Serghei Gheorghe - arest administrativ de 2 zile.

2. judecătorului Mihail Diaconu, din judecătoria sectorului Buiucani, care s-a deplasat la Comisariatul de Poliție sect. Buiucani în zilele de 8, 9 și 10 aprilie 2009 unde a examinat materiale administrative în privința a cel puțin 18 persoane. Astfel, de axemplu, lui Hriştioagă Constantin Iacob i-a dat arest administrativ pentru 10 zile, lui Gospodari Vasile Vasile - arest administrativ pentru 3 zile, lui Munteanu Sergiu Efrem - arest administrativ pentru 5 zile, lui Călărăşan Gheorghe Ion - arest administrativ pentru 3 zile, lui Creţu Ion Grigore - arest administrativ pentru 5 zile.

3. judecătorul Igor Vornicescu, din judecătoria sectorului Rîșcani, care s-a deplasat la Comisariatul de Poliție sect. Rîșcani în ziua de 10 aprilie 2009 unde a aplicat sancțiuni privative de libertate în 38 de cauze din 41. Astfel de exemplu, lui Vidrașco Andrei, Golovco Alexandru, Inculeț Veaceslav, Nedelcu Veaceslav și mulți alții, le-a dat arest administrativ de 4 zile pentru fiecare, ignorînd faptul că mulți din ei aveau semne vizibile de maltratare iar polițiștii i-au prezentat judecătorului doar procesul verbal de reținere și propriile rapoarte.

4. judecătorul Gheorghe Morozan, din judecătoria sectorului Rîșcani, care s-a deplasat la Comisariatul de Poliție sect. Rîșcani în ziua de 10 aprilie 2009 unde a aplicat mandate de arest pe dosare penale în privința a cel puțin 10 persoane. Astfel de exemplu, lui Ghețîvu Veaceslav i-a dat arest pentru 10 zile, lui Dumitrașco Vasile Ion, Bairactari Nicolae Valeriu, Niculița Chirill Gheorghi și alții, le-a aplicat arest pentru 30 de zile. Toate doar în baza rapoartelor colaboratorilor de poliție și fără motivarea necesității privării de libertate.

5. judecătorului Igor Mînăscurtă, din judecătoria sectorului Ciocana al mun. Chișinău, care în zilele de 9 - 10 aprilie 2009 în incinta Comisariatului de Poliție sect Ciocana a aplicat arest administrativ pentru 10 zile lui Tudorache Mihai, i-a dat amendă administrativă în mărime de 100 lei lui Chisiliuc Andrei, la moment minor (17 ani) și arest penal pe un termen de 30 zile lui Moroi Liviu, la moment minor (17 ani).

6. judecătorului Ion Bulhac, din judecătoria sectorului Ciocana al mun. Chișinău, care în ziua de 10 aprilie 2009 a aplicat arest administrativ pentru 4 zile lui Chilari Andrei Hisan, ignorînd faptul că reținerea acestuia a avut loc în incinta însuși a Comisariatului;

7. judecătorului Ala Malîi, din judecătoria sect. Ciocana al mun. Chișinău, care la 10 aprilie 2009 a examinat materiale administrative în privința lui Trohin Vitalie și i-a aplicat arest administrativ pentru 10 zile ignorînd faptul că acesta avea leziunile corporale vizibile. Conform raportul de expertiză, Trohin Vitalie avea nasul spart în rezultatul maltratărilor în Comisariat.

8. judecătorului Ludmila Cernei, din judecătoria sect. Ciocana al mun. Chișinău, care la 8 aprilie 2009 a aplicat arest administrativ de 3 zile lui Doltu Alexandru Oleg, ignorînd faptul că tînărul avea leziuni corporale vizibile, și arest administrativ de 3 zile lui Crucicovschi Alexei Vladimir, fără să verifice legalitatea reținerii acestuia

Toți acești judecători, la fel cum s-a constatat și în privința lui Dorin Popovici, Mihail Drosu și Serghei Crutco, au examinat superficial învinuirile aduse tinerilor de colaboratorii de poliție, nu au verificat legalitatea reținerii, nu le-au asigurat asistență din partea vreunui avocat ales sau numit din oficiu și au examinat în absența grefierului. Au aplicat arest și persoanelor cu semne vizibile de maltratare și minorilor.

Judecătorii Mihail Diaconu, Oleg Meliniciuc, Igor Mînăscurtă, Gheorghe Morozan, Igor Vornisecu și Ion Bulhac au emis încheieri în incinta Comisariatelor de Poliție.

Ion Guzun, coordonatorul de proiect la IDOM susține că "după ce au fost reţinuţi ilegal iar apoi bătuţi cu cruzime, tinerii care au apărut în faţa judecatorilor au sperat că li se va face dreptate. Deşi unii judecători i-au eliberat imediat din sala de judecată sau au aplicat amenzi simbolice, fiind în incinta Comisariatelor de Poliţie alţi judecători au aplicat sancţiuni privative de libertate fără a elucida circumstanţele care li se incriminează. Tinerilor nu li s-au respectat drepturile elementare de a face obiecţii la cele invocate în rapoartele poliţiei, nemaivorbind de garanţiile legale."

Doina Ioana Străisteanu, jurist, expert în drepturile omului, afirmă că "încheierile și deciziile emise de acești judecători arată clar că ei au aplicat arest fiind ferm convinși că tinerii î-și merită pedeapsa. Ceea ce vine în contradicție cu obligațiunea judecătorului de imparțialitate dată la depunerea jurământului de judecător. Au închis ochii la urmele de sînge și la vînătăile încă vizibile, lăsîndu-i pe multe zile înainte sub controlul poliției fără asistență medicală. E o rușine pentru întreg corpul judecătoresc. Am depus plîngerile la Consiliul Superior al Magistraturii cu solicitarea de a fi examinate în mod de urgență, avînd în vedere termenul de un an în care poate fi aplicată sancțiunea disciplinară judecătorului găsit vinovat. Ar fi un mare eșec pentru Consiliul Superior al Magistraturii să omită acest termen și acești judecători să continue să ne facă justiție".

Alexandru Postică, avocatul şi directorul executiv al Asociaţiei Promo-LEX, declară că "este regretabil faptul că judecătorii au uitat, în zilele de 7 – 10 aprilie 2009, de rolul pe care îl au și anume în a apăra drepturile cetățenilor de abuzurile poliției. A fost adusă o daună considerabilă prestigiului justiției care poate fi reparat doar prin aplicarea sancțiunii disciplinare - eliberarea din funcție a acestor judecători."

Pentru informaţii contactaţi Ion Guzun la nr. 83 84 08 sau Doina Ioana Străisteanu la nr. 24 35 78.