Ofiţerii de urmărire penală manifestă un interes deosebit faţă de instituţia medierii

Circa 500 ofiţeri de urmărire penală din Republica Moldova au fost familiarizaţi cu specificul  instituţiei medierii în sistemul de justiţie penală.

„Medierea în cauze penale este o instituţie aplicată cu succes în ţările dezvoltate. Pentru Republica Moldova, acesta este un domeniu nou, pe care trebuie să-l cunoască, în primul rând, autorităţile naţionale şi personalul din domeniul jurisprudenţei şi, în al doilea rând, publicul larg, toate acestea pentru ca această instituţie să poată fi implementată la cel mai înalt nivel şi în R. Moldova”, a declarat Cristina Beldiga, coordonator de proiect, în cadrul Institutului de Reforme Penale.

Igor Dolea, directorul Institutului pentru Reforme Penale a remarcat interesul sporit pe care îl manifestă  ofiţerii de urmărire penală faţă de instituţia medierii penale. „Iniţial erau planificate seminare pentru 100 ofiţerii de urmărire penală, ca în final, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, să extindem numărul seminarelor pentru 500 de participanţi. Acesta fiind un indicator pozitiv, or preocuparea colaboratorilor organelor de forţă faţă de creşterea nivelului profesional denotă o tendinţă vădită a ralierii acestor structuri la valorile democratice şi de drept internaţional”, susţine Igor Dolea.

Pe lângă seminarele de informare privind aplicarea medierii la etapa de urmărire penală, în cadrul acestui proiect au mai fost elaborate şi distribuite 700 ghiduri pentru ofiţerii de urmărire penală „Medierea penală”.

Activităţile sunt organizate de Institutul de Reforme Penale  în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii poliţiei în implementarea medierii” realizat cu sprijinul financiar al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,  Misiunea în Moldova (OSCE).

Nota Benne: Medierea reprezintă o modalitate alternativă de soluţionare a conflictului dintre părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane - numită mediator. Legea cu privire la mediere a fost adoptată în iunie 2007.

 

# # #

Pentru mai multe informaţii, contactaţi: Coordonatorul relaţii publice al Institutului de Reforme Penale,

Tatiana Solonari

tel: 92 55 42, GSM: 069377215, e-mail: tatiana.gamanji@gmail.com