Experții IPRE și CRJM recomandă suspendarea concursului pentru numirea celor patru membri ai CSM din rândul profesorilor de drept titulari și propun un mecanism apolitic de preselecție a candidațilorInstitutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) au elaborat o Opinie privind modul de organizare a concursului pentru numirea a patru membri CSM din rândul profesorilor de drept titulari.

Opinia prezentată de experții IPRE și CRJM se bazează̆ pe modificările care au fost aduse Legii nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii prin Legea nr. 193/2019, care a intrat în vigoare la 31 ianuarie 2020 și Opinia Comisiei de la Veneția nr. 976/2019, publicată la 22 ianuarie 2020.

Experții recomandă suspendarea concursului actual organizat de Comisia juridică, numiri și imunități a celor patru membri ai CSM din rândul profesorilor de drept titulari și propun un mecanism de preselecție a candidaților propuși Parlamentului pentru a fi desemnați.

Astfel, autorii opiniei propun instituirea unui mecanism de preselecție a candidaților de către o Comisie de preselecție apolitică formată de cinci membri desemnați de Platforma Națională a Societății civile a Forumului Parteneriatului Estic și alți patru membri, câte unul din partea Autorității Naționale de Integritate, Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Ombudsmanului și Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurării Egalității. Mecanismul propus de asemenea presupune discreția Comisiei de preselecție de ași aproba propriul regulament de concurs în baza unor criterii stabilite prin lege. De asemenea, Comisia de preselecție se propune a fi împuternicită să înainteze Comisiei juridice, numiri și imunități o lista scurta de șase candidați preselectați, din lista cărora Comisia juridică sa propună Parlamentului cei patru candidați pentru a fi desemnați prin vot. Recomandarea autorilor este ca acest mecanism să fie prevăzut prin includerea amendamente la Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.

Această propunere vine să răspundă recomandărilor Comisie de la Veneția și cele al Uniunii Europene, sugerând condițiile necesare pentru asigurarea unui proces non-partizan de desemnare de către Parlament a membrilor CSM din rândul profesorilor de drept titulari.

Opinia detaliată poate fi accesată aici.

 Această opinie a fost elaborată în cadrul proiectului „Suport în elaborarea și implementarea politicilor în domeniul justiției în Republica Moldova”, implementat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în colaborare cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Opiniile reflectate în prezenta publicație aparțin autorilor și nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene.