IPRE propune măsuri de intervenție privind serviciile de gestionare a deșeurilor solide din Chișinăua5f13e63 206a 4291 a00c e77b03d012deAnual, Întreprinderea Municipală „Regia Autosalubritate” colectează̆ în jur de 2,2 milioane tone de deșeuri (circa 6000 tone zilnic). Din acestea, în jur de 60% sunt deșeuri organice, iar restul 40% sunt de origine neorganică. 25% din totalul de deșeuri sunt potențial reciclabile. Doar o porțiune foarte mică de deșeuri reciclabile sunt de fapt colectate de Î.M. Regia Autosalubritate, iar în prima jumătate a anului 2019 doar 16 tone de PET a fost colectat. Marea majoritate a deșeurilor solide sortate și reciclate sunt exportate și nu sunt reutilizate în circuitul economic național.

Acestea sunt printre principalele concluzii prezentate în cadrul audierii publice, organizate, vineri, 6 decembrie 2019, de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI).

Potrivit autorului politicii publice, Iulian Rusu, Director adjunct IPRE, sursele de bază ale deșeurilor menajere sunt resturile de origine organică, care pot fi divizate în origine vegetală și animală, precum și resturi de origine neorganică, în special ambalajele produselor alimentare și nealimentare care ajung la consumatorii finali prin intermediul comercianților.

Printre sursele importante de deșeuri menajere, care ulterior nu pot fi reciclate, datorită caracterului lor nereciclabil, sunt ambalajele din plastic și din polipropilenă, utilizate abundent în ultimii ani pentru a ambala produsele de larg consum. Acestea pot fi reduse prin înlocuirea lor cu ambalaje reciclabile, precum sticla, hârtia, sau unele categorii de plastic, ușor reciclabile, ce pot fi propuse prin politici publice la nivel național și/sau local.

„Din anul 2006 în Chișinău activează întreprinderea ABS SRL, care, în parteneriat cu Regia Autosalubritate, a inițiat procesul de sortare și reciclare a deșeurilor solide. ABS preia deșeurile menajere colectate de întreprinderea Regia Autosalubritate, unde sunt sortate manual sau automat deșeurile recepționate. Doar 40% deșeuri sunt sortate, restul fiind reîntoarse și depozitate în poligonul de gunoi de la Țânțăreni. Sunt procesate 12 categorii de deșeuri solide. Marea majoritate a deșeurilor reciclate sunt exportate din Republica Moldova. Doar o mică parte este utilizată pentru producere. De asemenea ABS dispune și de o rețea de 1500 tomberoane destinate pentru colectarea plasticului”, a menționat Iulian Rusu.

De asemenea, odată ce produsele de larg consum, care sunt expuse filtrelor de reducere, optimizare și stabilirea a cerințelor de compoziție, pentru a putea fi reciclate, un alt instrument de prevenire a deșeurilor menajere este stabilirea cerințelor de triere a deșeurilor de către gospodăriile casnice. O altă soluție ar fi colectarea deșeurilor pentru a le întoarce în circuitul economic al deșeurilor menajere triate.

Astfel, pentru a putea îmbunătăți în procesul de gestionare a deșeurilor solide, sunt propuse o serie de acțiuni pe termen scurt, cum ar fi:

 1. Acțiuni de ordin legislativ
  • Mecanismul actual de restricționare a circulației/utilizării pungilor de plastic de unică folosință necesită completări cu prevederi în Codul Contravențional, care să sancționeze comercializarea/utilizarea pungilor de plastic de unică folosință. Este esențială revenirea la prevederile articolului 273 din Codul Contravențional, pentru a putea aplica eficient restricțiile din articolul 201 din Legea privind comerțul interior.
  • Urmare a unei analize de impact, stabilirea unor taxe suplimentare descurajatoare pentru consumul de produse care au un impact negativ sporit asupra mediului și pentru care sunt necesare eforturi importante pentru a fi reciclate, sau care nu pot fi în general supuse proceselor de reciclare.
  • Aprobarea la nivelul municipiului Chișinău a reglementărilor privind modul de reciclare a deșeurilor menajere cu pilotarea inițială și ulterior extinderea acestora pentru întreg municipiul Chișinău.
  • Înzestrarea reprezentanților administrației publice locale cu competențe de constatare a încălcărilor prevederilor articolului 154 din Codul Contravențional, inclusiv a încălcării modului de reciclare a deșeurilor menajere.
  • După etapa de pilotare, completarea Legii privind comerțul interior și Legea privind protecția consumatorului cu cerințe obligatorii de aplicare și afișare a sumei depozitului pentru ambalaje din sticlă, metal și plastic, cu opțiunea de a compensa acest depozit prin returnarea ambalajelor în schimbul unei achiziții de la producători/distribuitori/comercianți.
 2. Acțiuni de ordin administrativ
 • Dotarea I.M. Regia Autosalubritate cu echipament de colectare, sortare și reciclare a deșeurilor menajere, în baza categoriilor de deșeuri stabilite în reglementările aprobate de administrația municipiului.
 • Negocierea și încheierea contractelor de furnizare de ambalaje reciclabile către antreprenori din Republica Moldova.
 • Instalarea în regim de pilotare a containerelor de compostare pentru a valorifica deșeurile organice în perimetrul blocurilor locative și cu implicarea AGSV. Extinderea graduală a mecanismului de compostare cu implicarea ACC-urilor, CCL-urilor, APLP-urilor și AGSV.
 • Revizuirea prețurilor pentru serviciile de evacuare a deșeurilor menajere pentru blocurile care au implementat mecanismul de triere a deșeurilor menajere.
 • Negocierea cu rețelele de magazine a pilotării unui mecanism de returnare a ambalajelor din sticlă, metal și plastic, cu stabilirea prețului diferențiat pentru produs și a depozitului pentru ambalajul achiziționat.
 • Implementarea unui program de informare, inițial pentru blocurile locative incluse în exercițiul de testare, iar ulterior pentru restul blocurilor locative și gospodăriilor private, cu privire la modul de triere și depozitare a deșeurilor menajere după cele 6 categorii de deșeuri menajere, precum și pentru deșeurile potențial periculoase (electrocasnice, acumulatoare, baterii, becuri etc.).
 • Pilotarea și ulterior extinderea mecanismului de triere în instituțiile publice finanțate din bugetul municipal, inclusiv în grădinițe, școli, spații de agrement, în cadrul evenimentelor publice, instituții și întreprinderi din subordinea municipiului Chișinău.
 • Pilotarea soluției de construcție a drumurilor din deșeuri menajere din plastic.

Pentru mai multe detalii, puteți urmări în reluare Audierea Publică aici, precum și consulta aici analiza de politicii publice. Mai multe informații despre audierile și propunerile de politici publice ale IPRE pot fi accesate pe pagina noastră web și Facebook.

Audierea publică a fost a 12-ea la număr din seria de consultări publice, organizate de IPRE în 2018-2019.

Reamintim că Audierile publice sunt organizate în cadrul Proiectului „Audieri publice pentru Chișinău 2.0”, implementat de IPRE cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI). Până la sfârșitul anului 2019, ne propunem să contribuim la formularea a 12 propuneri de politici publice în domeniul serviciilor publice, transportului public și reformei administrației publice din mun. Chișinău. Activitățile sunt realizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, PRIMĂRIAMEA și Privesc.eu, precum și un grup de experți independenți din cadrul societății civile.