Prezentarea lucrării “Reforma sistemului de justiţie în Republica Moldova. Standarde europene şi re

Fundaţia pentru promovarea reformelor în domeniul justiţiei, securităţii şi apărării (PRISA) în cooperare cu Reprezentanţa din Moldova a Fundaţiei Eurasia şi cu suportul Agenţiilor USAID şi SIDA a prezentat broşura „Reforma sistemului de justiţie în Republica Moldova. Standarde europene şi realităţi naţionale". Activitatea a avut scopul informării opiniei publice, mass-media şi a instituţiilor statului despre concluziile şi recomandările vizînd  tendinţele şi necesităţile în procesul de reformă a sistemului justiţiei Republicii Moldova, inclusiv concluziile şi recomandările formulate în cadrul Mesei Rotunde tematice, desfăşurate la 15 iunie 2009 cu participarea reprezentanţilor corpului diplomatic, ai partidelor politice şi cercurilor academice, ai organizaţiilor neguvernamentale, mass-media, experţilor din ţară şi străinătate.

Obiectivele principale reflectate în publicaţie vizează:

  • Analiza politicilor de modernizare a sistemului de justiţie din perspectiva integrării europene;
  • Evidenţierea rolului societăţii civile în sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei;
  • Identificarea unor recomandări pentru clasa politică şi societatea civilă menite să amelioreze situaţia în domeniul justiţiei.

Activitatea încă o data a reafirmat că reforma justiţiei în Republica Moldova rămîne importantă, inclusiv graţie însemnătăţii şi actualităţii acestui domeniu în cadrul procesului de integrare europeană. În alocuţiunea sa, Preşedintele Fundaţiei PRISA, dl Valeriu Pleşca, a subliniat că ne bucură  că reforma justiţiei este plasată din nou pe lista priorităţilor naţionale, fiind inclusă într-un capitol aparte al Programului de activitate al noului Guvern: „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”.

La rîndul său, invitatul la acest eveniment Ministrul Justiţiei, domnul Alexandru Tănase, a reconfirmat că reforma justiţiei în conformitate cu standardele democratice este o prioritate înaltă al noului Guvern, fără implementarea căreia progresul atît economic cît şi social în Republica Moldova va fi unul dificil. Domnia sa a trecut în revistă elementele cheie a reformei, care va fi promovată de Ministerul Justiţiei. În acelaşi timp, oficialul a remarcat că se va pune un accent viabil şi pe conlucrarea strînsă cu societatea civilă la acest capitol.

În cadrul prezentării publicaţiei, experţii au reiterat că dezvoltarea justiţiei, a sistemului judecătoresc independent şi profesionist, implementarea controlului democratic eficient asupra organelor de drept - sînt printre criteriile esenţiale ale aprecierii credibilităţii statului, atît în intern, cît şi pe  plan internaţional, din partea organismelor comunitare. Au fost analizate anumite aspecte vizînd priorităţile de reformă a justiţiei, fiind menţionate o serie de aspecte incluse deja în Programul de activitate al noului Guvern.

În acelaşi timp, s-a remarcat necesitatea abordării unor aspecte nu mai puţin importante, care trebuie să se regăsească pe agenda guvernării:

  • unificarea (codificarea) legislaţiei din domeniul organizării şi funcţionării justiţiei (elaborarea Codului judiciar);
  • concentrarea organelor administrative din sfera justiţiei (departamentul de administrare judecătorească) şi subordonarea acestora Consiliului Superior al Magistraturii;
  • necesitatea unui Program investiţional pentru justiţie, cu termen şi resurse alocate;
  • revigorarea controlului parlamentar asupra organelor de drept;
  • transparenţa şi informarea despre actul justiţiei, popularizarea principiilor şi mecanismelor statului de drept;