Utilizarea eficientă a banului public în achizițiile publice, discutată la IDIS ViitorulUtilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor presupune aplicarea procedurilor de achiziții publice concurențiale și transparente, precum și utilizarea criteriilor care să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obţinerii raportului optim între calitate și preţ – a fost unul din subiectele discutate la instruirea în achizițiile publice la care au participat 30 de autorități contractante și agenți economici. Atelierul s-a desfășurat în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, finanțat de Uniunea Europeană de și cofinanțat de Fundaţia Hanns Seidel - Republica Moldova.

Planificarea achizițiilor publice constituie prima etapă în elaborarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru livrarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor solicitate. Etapa de planificare este importantă deoarece influențează întreg procesul de achiziție. O planificare neadecvată contribuie la creșterea riscului de a întâmpina dificultăți, de a anula procedura de achiziție sau de a opera diverse modificări a contractului de achiziție. Totodată, o planificare incorectă contribuie la utilizarea ineficientă a banilor publici și la încălcarea principiilor.

”Asigurarea concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice este principiul care presupune asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei în așa fel încât orice operator economic, cu calificare și ofertă corespunzătoare necesității reale a autorității, să poată participa la procedura de atribuire și să dispună de posibilitatea egală de a fi desemnat câștigător. Autoritățile contractante urmează să asigure un cadrul concurențial adecvat și să dețină un rol activ în combaterea practicelor anticoncurențiale prin sesizarea organelor competente”, a explicat Vadim Țurcan, specialist în achiziții al companiei ”Valdconsgrup”.

 Vadim Jeleascov, administratorul platformei achiziții.md a prezenta participanților la atelier avantajele sistemului de achiziții publice electronice. Este vorba de excluderea corupției și posibilitatea alegerii câștigătorului de către autoritatea contractantă. Ba mai mult sunt economiste sume enorme de bani digitizării sistemului de achiziții.

Agenții economici s-au arătat interesați de sistemul electronic al achizițiilor publice în condițiile în care rezultatele licitației, contractul și modificările din contract sunt disponibile online. Companiile își pot plasa oferta fără a ieși din birou și în timp real pot participa online la licitație.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.