Proiectul “Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” implementat de SE BIOTICASocietatea Ecologică ”BIOTICA” a început implementarea proiectului “Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” finanțat în cadrul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD ce va dura până în mai 2018.

Aria de implementare a proiectului este aria protejată Zona Ramsar „Nistrul de Jos” care posedă biodiversitatea cea mai mare dintre ariile protejate ale țării (și include 8 zone-nucleu REN în 18 complexe naturale): plante superioare – 950 specii, mamifere – 54, păsări – 215, amfibieni şi reptile – 18 inclusiv speciile din Lista Roșie Mondială IUCN.

Obiectivul primar al proiectului este consolidarea potenţialului local și îmbunătăţirea peisajului local.

Printre obiectivele specifice se pot enumera: 1. Contribuirea la conservarea peisajului local, prin activităţi practice în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”, 2. Creșterea gradului de informare pentru populația locală pentru o administrare mai bună a zonei Ramsar.

Printre rezultatele proiectului cu suportul vor fi plantarea a cca. 8 ha în perdelele de protecţie în Popeasca şi Talmaza ce vor contribui la conservarea peisajului local, vor fi create facilități de aprovizionare cu biomasă din resurse proprii în s. Popeasca, funcționalitatea sistemului anti-viitură din s. Cioburciu va fi îmbunătățită, vor fi amenajate cu indicatoare două trasee turistice în limitele localităților s. Cioburciu, s. Răscăieși și s. Talmaza din r. Ștefan Vodă, se vor distribui materiale ilustrative şi informaţionale pentru creşterea gradului de informare a populaţiei locale din Zona Ramsar „Nistrul de Jos” privind necesitatea consolidării managementului Zonei.

Proiectul va contribui la obiectivele Strategiei de Ţară a GEF SGP prin împădurirea a cca. 8 ha în Popeasca şi Talmaza, asigurarea cu posibilități de valorificare a biomasei în s. Popeasca şi amenajarea cu indicatoare a două trasee turistice unul pentru bicicliști și altul pentru drumeție în limitele localităților s. Cioburciu, s. Răscăieși și s. Talmaza din r. Ștefan Vodă.

Printre rezultatele proiectului cu suportul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD și Agenției Austriece pentru Dezvoltare vor fi plantate cca. 8 ha în perdelele de protecţie în Popeasca şi Talmaza ce vor contribui la conservarea peisajului local, vor fi create facilități de aprovizionare cu biomasă din resurse proprii în s. Popeasca, va fi îmbunătățită funcționalitatea sistemului anti-viitură din s. Cioburciu, vor fi amenajate cu indicatoare două trasee turistice în limitele s. Cioburciu, s. Răscăieși și s. Talmaza din r. Ștefan Vodă, se vor distribui materiale ilustrative şi informaţionale pentru creşterea gradului de informare a populaţiei locale din Zona Ramsar „Nistrul de Jos” privind necesitatea consolidării managementului Zonei.

Prin activitățile proiectului dorim să contribuim la îmbunătățirea mediului înconjurător din regiune, la atragerea turiștilor și la soluționarea problemelor de încălzire a unor obiecte sociale din s. Popeasca. Totodată dorim ca populația locală să conștientizeze mai bine valoarea regiunii în care trăiește și ce beneficii le pot aduce o zonă protejată.

Informații adiționale despre organizație și activitatea acesteia pot fi găsite pe www.biotica-moldova.org.