Avertizare
  • Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder JFolder: :delete: Nu s-a putut șterge directorul. Cale: /home/civicpor/public_html/cache/mod_menu

Instanța de judecată a obligat autoritățile municipale să asigure accesibilitatea străzii V. Alecsandri și bl. C. Negruzzi pentru persoanele cu mobilitate redusăLa data de 19 septembrie 2016 Judecătoria sect. Buiucani, judecătorul Ciprian Valah examinînd cauza în contencios administrativ, înaintată de A.O. CAJPD către Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații și Institul Municipal de Proiectări ”Chișinău Proiect” a adoptat Hotărîrea judecătorească (http://advocacy.md/…/Dispozitiv%20hot%C4%83r%C3%AEre%20Alec…) prin care autoritățile municipale au fost obligate să introducă în proiectul de reparație capitală a str. V. Alecsandrii și bl. C. Negruzii modificările corespunzătoare conform solicitărilor înaintate de către CAJPD prin Pretiția nr.02-115/1230 din 26.02.2016 (http://advocacy.md/…/Petitie%20Prim%C4%83ria%20mun.%20Chi%C… ), și anume:
- Să fie prevăzută marcarea benzilor de circulație a persoanelor cu dizabilități în scaune cu rotile și cărucioare mecanice din partea stîngă a benzii de circulație pietonală pe teren, drumuri pietonale și alei, conform cerințelor pct. 3.5 din Codul Practic în Construcții CP C.01.02-2014; (pct. 1.2.3)
- Să fie prevăzută îngrădirea sectoarelor periculoase pe căile de circulație a persoanelor cu dizabilități cu deficiențe de vedere și marcarea prin pavaj tactil pe trotuarele din preajma trecerilor de pietoni, conform cerințelor pct. 3.5 (partea 2) și pct. 3.18 din Codul Practic în Construcții CP C.01.02-2014; (pct. 1.2.4)
- Să fie prevăzut marcajul căilor pietonale și rutiere pe rampe și teren, conform cerințelor pct. 3.6 din Codul Practic în Construcții CP C.01.02-2014; (pct. 1.3.4)
- Să fie proiectate elemente de avertizare preventivă despre apropierea de obstacole (scări, trecere de pietoni, marginea platformei) și a locurilor de intersecție, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și pct. 3.4, pct. 3.14 din Codul Practic în Construcții CP C.01.02-2014; (pct. 1.4.1)
- să fie proiectate semafoarele cu sisteme de semnalizare sonoră și vizuală pe ambele părți ale străzilor, la intersecțiile din preajma stațiilor de transport în comun și obiectelor de menire socială (pct. 1.5)
- Să fie prevăzută adaptarea stațiilor mijloacelor de transport în comun la necesitățile persoanelor cu dizabilități, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spaţiilor de acces spre uşa de intrare în mijlocul de transport, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și pct. 4.8 al Recomandărilor CP D.02.11-2014 privind proiectarea străzilor şi drumurilor din localităţi urbane şi rurale; (pct. 1.6.1)
- Să fie prevăzute benzile de circulație a pietonilor și persoanelor în scaune cu rotile pe rampele de acces de transport și pietonale precum și lățimea benzilor accesului rutier la intrare, conform cerințelor pct. 2.3 și pct. 2.5 din Tabelul 4.1 al Codului Practic în Construcții CP C.01.02-2014; (pct. 1.6.2)
Reamintim că celelalte solicitări înaintate prin petiția sus menționată au fost satisfăcute prin răspunsul Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicații și Institutului Municipal de Proiectări ”Chișinău Proiect” nr. 06-2-678 din 15.04.2016 (http://advocacy.md/…/Directia%20Generala%20transport%20publ…) .
După pronunțarea hotărârii judecătorești, reprezentanta A.O. CAJPD în procesul de judecată, jurista Stajila Elena a declarat:”Consider că prin hotărârea respectivă autoritatea judecătorească a făcut un pas important pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate prin art. 9 din Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Mă bucură faptul că instanța de judecată este conștientă de necesitatea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități”. 
”În Republica Moldova asumarea angajamentelor de către autorități cu privire la respectare drepturilor persoanelor cu dizabilități ce le revin ca urmare a ratificării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNCRPD)se efectuează deseori prin impunere, inclusiv pe cale judiciară. Hotărârea instanței din 19 septembrie 2016 este un exemplu elocvent în acest sens. Deși asigurarea punerii în aplicare a prevederilor UNCRPD ține de competența autorităților publice și nicidecum nu trebuie să fie asigurată doar prin acțiuni de litigare strategică realizate de Organizațiile Societății Civile”, a constatat cu regret Vitalie Meșter, director executiv al CAJPD
Menționăm că din cauza nerespectării normativelor în construcții, ce țin de accesibilitatea drumurilor pentru persoanele cu mobilitate redusă, la proiectarea și executarea lucrărilor de reparație capitală a străzilor nominalizate, autoritățile publice locale vor fi nevoite să suporte cheltuieli suplimentare considerabile în vederea executării hotărârii judecătorești din 19 septembrie 2016.

Autor: Cenușa Olga, 
Coordonatoare Relații Publice CAJPD