Banca Mondială va susține în continuare reformele în educație

Banca Mondială a dat o apreciere pozitivă rezultatelor Proiectului ”Reforma Învățământului în Moldova”(PRIM) și a anunțat că va susține în continuare demersurile țării noastre privind modernizarea sistemului educațional. Astăzi, la Chișinău, a avut loc ședința de totalizare a vizitei de lucru în Moldova a misiunii Băncii Mondiale, desfășurată în perioada 14-18 martie curent, cu scopul de a evalua PRIM la jumătatea termenului de implementare.

Ministrul educației Corina Fusu le-a mulțumit partenerilor internaționali și a relevat impactul major al reformelor în învățământ, accentuând că instituția pe care o conduce va depune toate eforturile pentru a atinge obiectivele stabilite de PRIM.
”La momentul actual Ministerul Educației a realizat 9 din 16 indicatori de debursare. În ultimele 6 luni au fost îndepliniți indicatorii privind reorganizarea a 980 de clase ale instituţiilor din învăţământul primar şi secundar general, revizuirea sistemului de evaluare națională a tuturor elevilor claselor a IV-a și a IX-a, majorarea raportului elev – cadru didactic de la 10,5:1 - la 11,5:1.

În 2016 Ministerul Educației își propune ca lucrările de renovare a școlilor de circumscripție să continue în corespundere cu standardele de asigurare a calității în învățământ. Totodată, în baza Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Banca Mondială, aprobat recent de Parlament, urmează să fie consolidat Sistemul Informaţional de Management în Educație.
Până la sfârșitul anului curent planificăm atingerea a încă 2 indicatori: Elaborarea noii formule de salarizare a cadrelor didactice și Elaborarea noului program de formare a cadrelor manageriale şi didactice şcolare.

PRIM contribuie semnificativ la preluarea mai multor modele și practici internaționale de succes, sporind accesul, calitatea și relevanța educației, astfel încât să răspundă necesităților actuale ale societății”, a spus Corina Fusu.
Andrea Guedes, lider de echipă al Băncii Mondiale, a declarat că vizita de lucru în Moldova a fost foarte utilă, iar ca rezultat al acesteia, va fi elaborat un memoriu ce va include planul detaliat de acțiuni pentru anul 2016. ”Ne bucură faptul că ați reușit să îndepliniți majoritatea indicatorilor PRIM. Vom susține în continuare reformele sistemului educațional din Republica Moldova și examinăm posibilitatea de extindere a proiectului pentru alte componente ale învățământului general”, a precizat șeful misiunii Băncii Mondiale.

Proiectul ”Reforma Învățământului în Moldova” este desfășurat în perioada aprilie 2013 - august 2018 și sprijină Programul de Reforme al Guvernului. PRIM este structurat pe 3 componente: îmbunătățirea calității educației; optimizarea sectorului educațional; consolidarea capacităților Ministerului Educației în monitorizarea reformei.