Notă analitică: 9 din 10 agresori care încalcă ordonanțele de protecție nu sunt trași la răspundereUntitledPromo-LEX constată aplicarea neuniformă a legislației de către executorii judecătorești și instanțele de judecată în cazurile de încălcare a ordonanțelor de protecție a victimelor violențe în familie.

Concluziile au fost făcute în urma analizei hotărârilor judecătorești privind examinarea cazurilor de încălcare a ordonanțelor de protecție.

Potrivit juristei Promo-LEX, Lilia Potâng: Avem o practică judiciară neuniformă privind tragerea la răspundere a agresorilor pentru încălcarea ordonanțelor de protecție a victimelor violenței în familie. Pe parcursul anului 2014, în 86,6 % din cazurile de încălcare a ordonanței de protecție, agresorii nu au fost trași la răspundere, victimele au rămas cu ordonanțele scrise doar pe hârtie, nefiind în realitate protejate. Executorii Judecătorești interpretează eronat prevederile legislației și refuză în intentarea procesului contravențional în baza art. 318 Cod Contravențional pentru încălcarea ordonanțelor de protecție a victimelor violenței în familie.”

Responsabilitatea de informare a agresorului despre aplicarea ordonanţei de protecţie şi răspunderea pentru încălcare sau neexecutare îi revine ofițerului de sector și asistentul social, cu excepția măsurilor de protecţie prevăzute de art.318/4 alin. (2) lit.e) şi f) Cod de Procedură Civilă, executarea cărora este atribuită executorilor judecătoreşti.

Pentru neexecutarea sau încălcarea măsurilor de protecţie instituite prin ordonanţă, agresorul urmează a fi sancţionat: prima dată contravenţional, conform art.318 Cod Contravențional iar pentru încălcarea repetată după sancţionarea contravenţională a agresorului, acesta urmează a fi tras la răspundere penală, conform art.320 Cod Penal.

Constatarea neexecutării oricărei hotărâri judecătorești, inclusiv a ordonanței de protecție este de competența executorilor judecătorești, indiferent de autoritatea responsabilă de executarea acestor hotărâri.

Pentru detalii suplimentare, rugăm contactaţi: Lilia Potîng, jurist, Asociaţiei Promo-LEX, lilia.promolex@gmail.com, tel: (22) 450024, GSM: 069439446