Este necesara transparenta in procesul de numire a avocatilor parlamentari 

POZITIE PUBLICÄ‚

16 septembrie 2008

este necesara transparenta in procesul de numire a avocatilor parlamentari


Organizatiile pentru promovarea drepturilor omului sunt ingrijorate din cauza lipsei de transparenta si de claritate asupra situatiei incerte privind candidaturile avocatilor parlamentari. Practica actuala de selectare a avocatilor parlamentari nu corespunde principiilor de transparenta si implicarea societatii civile.


Îngrijorarile:

Mandatele expirate a avocatilor parlamentari actuali. În iulie 2008, au expirat mandatele a 2 avocati parlamentari (Raisa Apolschi[i] si Iurie Perevoznic[ii]). În august 2008, a decedat avocatul parlamentar Ivan Cucu[iii]. În urma modificarilor adoptate de Legea cu privire la avocatii parlamentari pe 20 martie 2008 a fost creat un post nou  - avocatul parlamentar al copilului, postul fiind vacant pina in prezent. Centrul pentru Drepturile Omului se afla intr-o incertitudine institutionala majora de o perioada considerabila de timp.

Ignorarea termenelor si procedurilor stabilite. Lipsesc informatii din partea Comisiilor specializate ale Parlamentului, Administratiei Presedintelui si Centrului pentru Drepturile Omului privitor la existenta si derularea procedurilor de selectare a candidaturilor pentru toate cele 4 posturi vacante. De asemenea, prezinta ingrijorare ignorarea prevederilor Legii cu privire la avocatii parlamentari, conform careia propunerea candidaturilor se realizeaza in decursul ultimei luni de exercitare a mandatelor avocatilor parlamentari actuali (alin. (2) art. 5 al Legii) si numirea avocatilor parlamentari noi se efectueaza nu mai tarziu decat la 2 luni dupa expirarea mandatelor avocatilor parlamentari actuali (alin. (3) art. 6 al Legii).
            Selectarea candidatilor este insuficient de transparenta, nu implica cercurile profesionale de drepturile omului. Comisia parlamentara de drepturile omului elaboreaza un aviz asupra candidaturilor propuse de Presedinte sau 20 de deputati in Parlament (alin. (3) art. 5 al Legii). În practica, atit in Comisiile specializate, cit si in Parlament lipsesc discutiile publice asupra candidaturilor propuse. Situatia data nu se conformeaza practicii tarilor europene si recomandarilor ONU si ale Consiliului Europei[iv].  


Recomandarile:

Organizatiile semnatare cheama autoritatile abilitate:

1)      Sa se conformeze prevederilor cu referire la termenele prevazute in (art.5(2)), (art.6(3)) ale Legii cu privire la avocatii parlamentari;

2)      Sa initieze procedura de numire a avocatilor parlamentari, iar in cazul in care aceasta a inceput, sa faca publica informatia privitor la aceasta;

3)      Sa urmeze in procedura de numire a candidatilor pentru posturile de avocati parlamentari principiile si practicile de buna guvernare, transparenta si de implicare a actorilor interesati, in conformitate cu principiile de la Paris[v] privind functionarea institutiilor specializate ale avocatilor parlamentari si in baza Recomandarilor Consiliului Europei[vi];

4)      Sa se respecte cerintele de inalta competenta profesionala in domeniul drepturilor omului si o reputatie ireprosabila pentru candidati, prevazute de art. 3 al Legii cu privire la avocatii parlamentari si de Rezolutia Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei[vii].

 
Opiniile organizatiilor semnatare:

Sergiu Ostaf, director executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, „Situatia creata este nefavorabila pentru activitatea institutiei avocatului parlamentar, in particular, si produce un impact negativ asupra situatiei in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova. Actul de guvernare institutional, in acest domeniu, nu mai poate suporta traditii decizionale opace si proceduri arbitrare de nominalizare a candidatilor".     

Evghenii Golosceapov, director executiv al Amnesty International Moldova: Procedura de numire deschisa si interactiunea intensa cu ONG-urile este una din cele mai bune cai de gasire a celor mai merituosi candidati pentru cele patru functii vacante. Avocatii parlamentari detin imputerniciri largi. Daca ei folosesc acestea corect, pe deplin si in permanenta, atunci ei pot influenta considerabil situatia din domeniul drepturilor omului. Dar pentru ca aceasta functie sa fie intradevar efectiva, este necesar ca avocatii parlamentari sa fie profesionisti, merituosi si activi, si gata sa lupte pentru valorile drepturilor omului si sa-si indeplineasca obligatiile cu cea mai mare responsabilitate."

            Ion Manole, presedintele Asociatiei Promo-lex, „Autoritatile ar trebui sa corecteze rapid situatia prin initierea procedurilor de selectare si numire a celor 4 ombudsmani. Importanta institutiei avocatului parlamentar nu poate fi ignorata, in special in contextul apropiatei campanii si a scrutinului parlamentar. Cerem ca procedurile sa corespunda principiilor democratice: transparenta, legalitate si non-discriminare".

Vanu Jereghi, director executiv al Institutului pentru Drepturile Omului, „Situatia creata este una critica in domeniul apararii drepturilor omului in Republica Moldova. Netransparenta si procedurile nedemocratice in domeniul selectarii avocatilor parlamentari pot conduce la ineficienta Centrului pentru Drepturile Omului, care la momentul actual se afla intr-o situatie critica, iar un dialog constructiv, audieri publice cu societatea civila si transparenta selectarii avocatilor parlamentari pot contribui doar la consolidarea Centrului si credibilitatii viitorilor avocati parlamentari."

Nicolae Radita, presedintele Centrului National al Romilor, „Situatia existenta in cadrul Centrului pentru Drepturile Omului si incertitudinea de numire a celor 4 avocati parlamentari demonstreaza indiferenta statului privind angajamentele de respectare a Drepturilor si Libertatilor Omului in Republica Moldova. Acest comportament pozitioneaza imaginea tarii cu un pas inapoi, comparativ cu obiectivele atinse pina in prezent."
            Ludmila Popovici, director executiv al RCTV Memoria: "Echipa noastra a monitorizat evolutia pozitiva in activitatea a CpDO si a ultimilor avocati parlamentari, care au dat dovada de o deschidere mai vizibila spre cooperare cu societatea civila, de profesionalism si daruire de sine. Asteptarile noastre de la aceasta institutie si viitorii avocati parlamentari, sunt in continua crestere si la momentul actual suntem ingrijorati de starea de incertitudine creata. Speram ca aceasta problema sa gaseasca abordarea necesara si adecvata situatiei din domeniul DO, precum si angajamentelor si aspiratiilor Republicii Moldova."

 

Contactele suplimentare a organizatiilor sustinatoare:

- Serghei Ostaf, director executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), ostaf@credo.md, www.credo.md, tel: 212816, str. Al. Hajdeu 95 „A", Chisinau , 

- Evghenii Golosceapov, director executiv al Amnesty International Moldova, C.P. 209, MD-2012,
Chisinau, Republica Moldova, (+373-22) 27-41-22, info@amnesty.md, www.amnesty.md,  

- Ion Manole, presedintele Promo-lex, MD-2012 Chisinau, P.O. BOX 89, E-mail: promolex@ong.md, promolex@yahoo.com, www.promolex.ong.md, 449626,

- Vanu Jereghi, director executiv al Institutului pentru Drepturile Omului, vanujereghi@yahoo.com, 79378260, str. Al. Hajdeu 95 „A", Chisinau,  

- Nicolae Radita, presedintele Centrului National al Romilor, str Al. Mateevici 109/1, of. 306-307; Chisinau, MD 2009, tel. 227099 sau 244667. radita@mtc.md , www.roma.md.
- Vitalie Nagacevschi, presedintele Juristii pentru Drepturile Omului, str. Vlaicu Pircalab 2, bir. 13, mun. Chisinau, Republica Moldova, 274161.
- Ludmila Popovici,
RCTV Memoria, 2009 Chisinau, str. Frumoasa 26/2, tel  +373 22 72 49 33, memoria@mdl.net, www.memoria.md,
- Dana Cotici, GenderDoc-M, 28-88-61, 28-88-63, info@gay.md, www.gay.md,
- Centrul de Investigatii Jurnalistice   www.investigatii.md, bdul Renasterii 25/1, ap.3,Chisinau, Moldova,
tel./fax (03732) 220844   email: info@investigatii.md

 

Informatia suplimentara si notele:

Centrul pentru Drepturile Omului[viii] a fost creat cu suportul PNUD ca institutie independenta si autonoma in 1998 cu misiunea de a promova drepturile omului in urma adoptarii Legii cu privire la avocatii parlamentari. În anul 2008 in cadrul Centrului trebuie sa activeze 4 avocati parlamentari si un personal de 27 de functii. Bugetul Centrului pe anul 2008 constituie 3,22 mln lei[ix].   

 

 


[i] Numit 04.07.2003, expirat pe 04.07.2008, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308669

[ii] Numit 04.07.2003, expirat pe 04.07.2008, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308667

[iii] Numit pe 3.11.2005, expira pe 3.11.2010, decedat pe 18.08.2008, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308650

[iv] Rezolutia Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, 1615 (2003) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=753909&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864,

[v] Principiile de la Paris cu privire la functionarea institutiilor specializate de drepturile omului, http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm

[vi]Rezolutia Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, 1615 (2003) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=753909&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864, si https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=458513&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

[vii] Rezolutia Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, 1615 (2003) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=753909&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864,

[viii] http://www.ombudsman.md, Regulamentul Centrului pentru Drepturile Omului http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327712, Legea Avocatilor parlamentari http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311577  

[ix] Bugetul pe anu 2008, Ministerul Finantelor