Comunicat privind lansarea proiectului ”Participarea persoanelor cu dizabilități din Moldova la viața politică și publică”cajpdambasada

Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) lansează proiectul „Participarea persoanelor cu dizabilități din Moldova la viața politică și publicăcare aredrept scop facilitarea realizării dreptului de a participa la viața politică și publică a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.

Proiectul se va realiza în perioada 02 februarie 2015 – 31 ianuarie 2016 în parteneriat cu  Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova, Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova și cu Asociaţia Persoanelor cu Disabilităţi din Găgăuzia ”UN PAS SPRE SUCCES”. Acest proiect se va realiza cu suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii.

În cadrul proiectului s-a propus ca persoanele cu dizabilități, din diferite regiuni ale țării (inclusiv Găgăuzia), să își consolideze abilitățile de a-și realiza dreptul de participare la viața politică și publică și să se implice la promovarea schimbărilor în ceea ce privește exercitarea acestui drept la nivel local și național.

O componentă importantă a proiectului este și monitorizarea alegerilor locale 2015, unde drept observatori vor fi persoanele cu dizabilități din toate regiunile țării.

Pe durata implementării proiectului, persoanele cu dizabilități implicate în proiect, vor beneficia de coaching în vederea participării la viața politică și publică la nivel local și național.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt persoanele cu dizabilităţi, iar beneficiarii indirecți sunt membrii familiilor persoanelor cu dizabilități, societatea, organizaţiile ce activează în domeniul drepturilor omului și autorităţile publice locale şi centrale.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Participarea persoanelor cu dizabilități din Moldova la viața politică și publică” puteți contacta echipa proiectului.

 

Contacte:

Tel/fax. (373) 22 28 70 90

Mob. 068777446

E-mail.: info@advocacy.md; cenusaolga@gmail.com

Persoana de contact: Cenușa Olga – director de proiect.

Acest proiect este posibil datorită suportului financiar din  partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Opiniile exprimate aparţin Centrului de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) şi nu reflectă în mod necesar poziţia Ambasadei Statelor Unite ale Americii.